Siste nytt

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Andersens Gartneri

Rambøll AS varsler på vegne av Andersens Gartneri AS oppstart av reguleringsplanarbeid. Arbeidet omfattes av konskvensutredningsforskriften og forslag til planprogram legges ut på høring og offentlig ettersyn av forslagstiller. Her finner du varslingsbrevet (PDF, 507 kB), og her er forslaget til planprogram (PDF, 2 MB) for planarbeidet.

Frist for innspill til Rambøll AS er satt til 2. mai 2017.

Publisert av Siv-Thuva Jansson. Sist endret 15.03.2017