Siste nytt

Vi har gleden av å ønske velkommen nye kommunalsjefer i Råde kommune

kommunevapen.jpg - Klikk for stort bilde 24. september tiltrer Cathrine Retvedt som kommunalsjef for Helse, omsorg og rehabilitering, og Thomas H. Meyer som kommunalsjef for Oppvekst og levekår.  Råde kommune er heldig som får to svært kompetente og erfarne kommunalsjefer med på laget.

Cathrine Retvedt.png - Klikk for stort bilde Cathrine Retvedt er 36 år og bor på Kråkstad i Ski kommune. Hun kommer fra stilling som virksomhetsleder innen Helse og omsorg i Asker kommune.  Cathrine er utdannet sosionom, jurist og har masterutdanning i helseledelse. Hun har blant annet hatt ansvar for utvikling og tildeling av helse- og omsorgstjenester. Cathrines kompetanse og erfaring blir svært viktig i utvikling av  Råde kommunes strategier og tilbud innenfor helse, omsorg og rehabilitering.

 

 

Thomas Meyer.jpg - Klikk for stort bilde Thomas H. Meyer er 45 år og bor i Moss kommune. Han har jobbet med kultur og oppvekstfeltet i Moss siden 2003 - først som  nestleder og siden som konstituert kommunalsjef. Han har også vært kommunalsjef for Helse og sosial området i en periode. Thomas er utdannet revisor og har utdanning innen organisasjon og ledelse. Han har stort engasjement ,erfaring og kunnskap om å utvikle gode tjenester. Thomas vil være en viktig  ressurs i utviklingen av Råde kommune.

 

 

Med kommunalsjefene på plass har Råde kommune et lederteam med kompetanse og ressurser til å videreutvikle kommunen  og til å møte morgendagens utfordringer.

Publisert av Milly Maria Lunde. Sist endret 11.07.2018