Kartportalen

Kartportalen

  • Kommunekart (grunnkart, reguleringsplaner, kommunalearealplaner, flyfoto)

Vi har desverre noe ustabilitet i denne tjenesten, som gjør at noen ganger vil man ikke få frem de planene etc. som man vil se. Vi beklager dette, og ber om at oppmålingsavdelingen kontaktes dersom man er i tvil om man har fått frem all kartinformasjon.

 

 

Reguleringsplaner

 

 

 

 

Sist endret 02.12.2016