Kommunevåpen

Råde kommunes kommunevåpen - Klikk for stort bildeRåde kommunes kommunevåpen  Kommunevåpen har røtter 700-800 år tilbake i tiden.

§ 2. Generelle bestemmelser om bruk
Som hovedregel kan våpenet bare brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon.
Bruk av våpenet på suvenirer for salg er ikke tillatt uten særskilt tillatelse.
Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn. Private kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpenet. (
Normalforskrifter for bruk av kommunevåpen)

Regelverk om bruk av kommunevåpen (KMD)

Offisiell beskrivelse av Råde kommunes kommunevåpen:
På grønn bunn en gull skråbjelke.
Godkjent ved kongelig resolusjon 30.5.1980.
Tegnet av Hallvard Trætteberg.
Skråbjelken i kommunevåpenet symboliserer kommunenavnet Råde. I gammelnorsk kan kommunenavnet oversettes til rad, morene, eller et ra.
Det går et ra gjennom kommunen, derfor har Råde en skråbjelke i kommunevåpenet. Den grønne bunnfargen står for det grønne og frodige landskapet i kommunen.
(Kilde: Norske kommunevåpen – Kommuneforlaget A/S)