Tall og fakta om Råde kommune

Innbyggertall Råde kommune (Østfold analyse)

Fakta om Råde kommune (Det store norske leksikon)

I 2004 bodde det 6.380 personer i Råde, mens tellingene viser at det bor 7.164 personer i kommunen per 31. desember 2014. Det har vært en økning på 60 personer i 2014. Størst økning var det i Råde kommune i 2007 og 2008. Per 2016 bor det 7.357 personer i kommunen, hvilket som tilsier en økning på 2,1% fra 2015.

Publisert av Birgitte Næss Kolsrud. Sist endret 16.06.2017