Rådmannen i Råde

Rådmannen er kommunens øverste daglige leder og fører det nærmeste tilsyn med forvaltningen Samordning og ledelse av kommunens virksomhet gjennom oversiktsplanlegging, organisasjonsuvikling og effektiv ressursutnyttelse er sentrale oppgaver.

Rådmannskontoret

Rådmannskontoret
Adresse: Rådhuset, Skråtorpveien 2 A 1640 Råde
Tlf: 69 29 50 00, Fax: 69 29 50 01
e-post: inger.fjeld@rade.kommune.no  


Åpningstider: 15. sept. - 15. mai kl. 08.00 - 15.30 og 16. mai - 14. sept. kl. 08.00 - 15.00 (sommertid)

Råde kommune er organisert etter Hovedutvalgsmodellen, med fagområdene utdanning, mangfold og kultur, levekår og omsorg, miljø og teknikk.

Administrativt er kommunens drift og forvaltning inndelt i 10 virksomheter og rådmannens stab. Det er rådmannen som er den øverst administrative lederen i kommunen. Rådmannen, økonomisjef, kommunikasjonssjef, personalsjef, IKT-sjef, leder for politisk sekretariat, innkjøpssjef, regnskapssjef, pedagogisk rådgiver, helse- og omsorgsrådgiver og virksomhetslederne utgjør kommunens ledergruppe.

Forshaga kommun i Sverige er Råde kommunes vennskaps-kommune.

Virksomhetene
Driftsorganisasjonen utgjøres av virksomhetene; Råde Ungdomsskole, Oppvekstområde Karlshus (Karlshus skole, SFO og Klokkergården barnehage), Oppvekstområde Saltnes (Spetalen skole, SFO og Saltnes barnehage), Teknisk, Sykehjem, Hjemmetjeneste, Funksjonshemmede og Familie. Virksomhetslederne utgjør rådmannens virksomhetsledergruppe VLG (se meny til venstre på siden).

Formannskapet
Formannskapet består av 9 representanter som velges av og blant kommunestyrets medlemmer for valgperioden. Foramnnskapet har dels avgjørelsesmyndighet og dels innstillingsmyndighet overfor kommunestyret i de saker som hører inn under formannskapets ansvarsområde.

Faste utvalg
Kommunestyret oppnevner faste utvalg i den grad det anses nødvendig. For inneværende kommunestyreperiode er det opprettet 3 faste utvalg i tillegg til formannskapet. Disse utvalgene forutsettes å dekke og samordne de enkelte virksomheters ansvarsområder. De har dels avgjørelsesmyndighet og dels innstillingsmyndighet direkte overfor kommunestyret i de saker som hører inn under utvalgets ansvarsområde. Her kan du lese mer om de faste utvalgene politiske komitèer og råd.

Publisert av Ann Cathrin Werner Olsen. Sist endret 17.01.2018