Du bruker Internet Explorer 8.

Vi støtter dessverre ikke denne nettleseren. Installer en nyere versjon eller bruk en annen nettleser som f.eks. Google Chrome. Dersom du bruker Internet Explorer 8 på en jobb-pc, anbefaler vi at du kontakter bedriftens IT-ansvarlige.

Samarbeid for bedre tjenester

Råde kommune logo.png - Klikk for stort bilde

Råde kommune har etablert en felles kartleggingsprosess sammen med fire andre kommuner for å identifisere mulig samarbeid for bedre tjenester. Vårt mål er å levere så gode tjenester som mulig til innbyggerne våre de kommende årene.

Initiativet skal gjøre det mulig for kommunene å samarbeide om både utviklingsoppgaver, driftsoppgaver, og stabsfunksjoner.

Alle kommunene i Østfold ble invitert til å delta, og nå har en gruppe på fem kommuner bestemt seg for å gå videre med samarbeidet. Disse er: Hvaler, Marker, Råde, Skiptvet og Våler.

Hensikten med samarbeidet er å finne løsninger som bygger opp under kommunenes evne til å levere gode tjenester uavhengig av størrelsen på kommunen.

Alle kommunene har samarbeidsavtaler med omkringliggende kommuner pr i dag. Etablerte, velfungerende og økonomisk effektive avtaler (eks Interkommunale samarbeidsavtaler) vil bestå, eventuelt at de blir revidert/fornyet/forlenget. Det nye samarbeidsinitiativet gir oss en anledning til å evaluere om aktive avtaler leverer etter hensikten og gir god effekt for pengene.

Råde kommune har tro på at vi skal finne flere områder hvor vi kan bli bedre ved å samarbeide med andre kommuner som ligner på oss selv. Ambisjonen er at tjenestene skal bli bedre selv om økonomien i kommunene stadig er under et større press.

I et seminar på Inspiria den 8. september deltok ledere fra de fem samarbeidskommunene i et arbeidsseminar. Erfaringene fra samlingen var gjennomgående, at dette har lederne tro på, og at vi ser flere fordeler ved å etablere nettverk og økt samarbeid.

Så langt har vi sett mange mulige gevinster av samarbeidet:

  • Vi kan redusere sårbarhet der hvor det er små faglige miljøer
  • Vi kan øke kompetansen vår sammen
  • Vi kan jobbe sammen for å veie opp for sesongvariasjoner og økt press på tjenestene i en periode
  • Vi kan oppnå stordrift-fordeler.
  • Vi kan skape økonomisk handlingsrom.

Utover i 2018 vil vi omsette disse mål og ambisjoner i praksis. Forankring med tillitsvalgte, politisk nivå og de ansatte planlegges som viktige steg i arbeidet videre.

 

Publisert av Milly Maria Lunde. Sist endret 29.09.2017
Login for redigering