• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknader om tilskudd til velforeninger utbedring av lekeplasser

Informasjon

Velforeningen kan her søke om støtte til oppgradering av eksisterende lekeplasser. Råde kommune har satt av kr 100.000,- til dette formålet i 2022.
Den enkelte velforening kan få inntil kr 10.000,- i støtte for å gjennomføre oppgradering - alt fra lekeapparater til forskjønnelse av lekeplassområdet. Søknadsfrist - fredag 1. juli 2022
Dersom vi mottar søknader for mere enn kr 100 000.-, vil kommunen gjøre et utvalg av søknadene som kan få tilskudd.

Ved spørsmål kontakt :

Henriette Brattberg
telefonnummer  479 77 496
Geir Flote
telefonnummer 468 32 940 

Søknadskriterier:

  1. Velforeningen er registrert i Brønnøysundregistret (har eget organisasjonsnummer)
  2. Velforeningen er registrert i Råde kommunes Friskusportal https://rade.friskus.com
  3. Tiltaket må gjennomføres i løpet av kalenderåret 2022
  4. Dersom  prosjektet ikke er gjennomført innen 2022, vil kommune kreve tilskuddet tilbakebetalt
  5. Dersom det søkes om tilskudd til lekeplassutstyr, er det Velforeningen selv som har ansvar for at disse er godkjent i henhold til forskrift om sikkerhet til lekeplassutstyr https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-07-19-703#KAPITTEL_
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader