Ledige stillinger i Råde kommune

håndhilse.jpg - Klikk for stort bilde

Råde kommune
De fleste ansatte i Råde kommune yter tjenester direkte kontakt med Rådes innbyggere. Kommunen har allsidige tjenester, blant annet knyttet til levevilkår, omsorg, undervisning med mer. Som kommune jobber vi hele tiden med å bli mer effektive. Derfor ber vi deg sende inn din søknad via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Dyktige og motiverte medarbeidere er derfor Rådes ressurs.

Beliggenhet
Råde kommune ligger sentralt i forhold til E6, Moss, Fredrikstad, Rygge og Sarpsborg. Gode kollektivtilbud med buss og tog sørger for at veien er kort til både Oslo og Sverige.  

Vi søker to strategiske og utviklingsorienterte kommunalsjefer - Råde kommune

Vil du være med på lederlaget vårt? 
Stillingene vil være en del av kommunens strategiske toppledelse og rapporterer direkte til rådmann. Kommunalsjefene vil sammen med rådmannen ha ansvar for strategisk og helhetlig utviklingen. Evnen til å tenke helhetlig og langsiktig er viktig for å lykkes i å nå politiske målsettinger og fremtidens utfordringsbilder. Kommunalsjefene vil ha oppfølgings- og resultatansvar for virksomhetene innenfor hvert sitt område. Vi søker deg som er samlende, gjennomføringssterk og tydelig, og har solid ledererfaring på et strategisk nivå.

Ta gjerne kontakt med rådmann Inger Kristin Skarpholt Fjeld, tlf. 48171012 eller Headvisor ved Per Inge Hjertaker/Jan Tveit, tlf. 91729682/97539990. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 14. mai via headvisors søknadsskjema. 


Mer informasjon og søk på stilling som kommunalsjef

Gå direkte til søknadsskjema for kommunalskjef

 

Slik søker du
Eksterne søkere: Trykk her for å komme videre til Ledige Stillinger
Interne søkere: Vikarer og faste ansatte i Råde kommune må følge denne veiledningen

 

 

Viktig informasjon
Får du feilmelding, trykker du «Continue to this website (not recommended)»
Har du søkt stilling før oktober 2012, må du opprette ny bruker for å logge deg inn i søknadsskjemaet.

Publisert av Ann Cathrin Werner Olsen. Sist endret 20.04.2018
Nyttig å vite om oss (1)