Ledige stillinger i Råde kommune

håndhilse.jpg - Klikk for stort bilde

Råde kommune
De fleste ansatte i Råde kommune yter tjenester direkte kontakt med Rådes innbyggere. Kommunen har allsidige tjenester, blant annet knyttet til levevilkår, omsorg, undervisning med mer. Som kommune jobber vi hele tiden med å bli mer effektive. Derfor ber vi deg sende inn din søknad via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Dyktige og motiverte medarbeidere er derfor Rådes ressurs.

Beliggenhet
Råde kommune ligger sentralt i forhold til E6, Moss, Fredrikstad, Rygge og Sarpsborg. Gode kollektivtilbud med buss og tog sørger for at veien er kort til både Oslo og Sverige.  

 

Slik søker du
Eksterne søkere: Trykk her for å komme videre til Ledige Stillinger
Interne søkere: Vikarer og faste ansatte i Råde kommune må følge denne veiledningen

 

Viktig informasjon
Får du feilmelding, trykker du «Continue to this website (not recommended)»
Har du søkt stilling før oktober 2012, må du opprette ny bruker for å logge deg inn i søknadsskjemaet.

Publisert av Ann Cathrin Werner Olsen. Sist endret 23.05.2018