Barn og foreldre

Snarveier:


Enheter:

Økonomiske retttigheter
For spørsmål om økonomiske rettigheter som f.eks barnebidrag, barnetrygd, foreldrepenger, fødselspermisjon, kontantstøtte, omsorgspenger, omsorgspermisjon, stønad til enslig forsørger, - ta kontakt med NAV.

Adopsjon
Ved adopsjon ta kontakt med sosialkontoret i kommunen.
Barne og likestillingsdepartementet har et overordnet ansvar på adopsjonsfeltet, derunder forvaltningsansvaret for adopsjonsloven. Departementet utarbeider forskrifter og rundskriv til adopsjonslova.

Personnavn
Informasjon om personnavn (endring, tilføyelse etc) fåes ved henvendelse til Folkeregistret.

Skolefritidsordning
Alle skolene i kommunen har skolefritidsordning. For mer informasjon ta kontakt med hver enkelt skole evt send søknadsskjema.

 

SFO

 

Virksomhet

 

Les mer

 

Eksterne linker

 

 

Finner du ikke det du leter etter?

Sist endret 26.06.2017