Eiendom

Har du spørsmål om dine kommunale avgifter og gebyrer eller andre spørsmål vedrørende din eiendom som foreksempel deling av eiendom eller påvisning av grensemerker finner du informasjon om det her. 

Snarveier:  

 

Oppmåling

Skal du dele fra ei ny tomt på eiendommen din, ønsker du målebrev på din eiendom eller mangler det grensemerker som du ønsker å få påvist? Informasjon om hvordan du går fram finner du på disse sidene.

Priser på de ulike oppmålingstjenestene finner du under Kommunale avgifter vedtatt av kommunestyret i Råde

Eiendomsregister

Eiendomsregisteret har navnet Matrikkelen og innholder opplysninger om eiendommen, adresser, byggninger og eiendomskartet. Her kan du få opplysninger om alt som er registrert på din eiendom.

Vegnavn

Kommunen har navnsatt alle veger som har et adresseobjekt (enebolig, hytte, industri mv.). Kultur- og fritidsenheten vedtar nye vegnavn. Vegnavnskilt er satt opp på samtlige veger som har en eller flere adresser.

Kommunale avgifter og gebyrer

For å ivareta kommunens tjenester innenfor områdene vann/kloakk, renovasjon og brannsikkerhet/feiing, er kommunen deltager i interkommunale selskaper. Disse er henholdsvis Movar (vann/kloakk/renovasjon), og MIB Mosse regionen interkommunale brann og feiervesen (feiing/brannsikkerhet).

 

Seksjonering

Eierseksjonering er en måte å dele opp eierinteressene i en eiendom på når vanlig tomtedeling er praktisk vanskelig. Eierseksjonering egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og horisontaldelte to- og firemannsboliger. En eierseksjon vil være en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen eller bruksenhetene.

 

Snarveier:

 

Nasjonale krav og føringer

 

Les mer

 

Eksterne linker

 

Finner du ikke det du leter etter?

Sist endret 03.07.2017