Varer og tjenester

På norge.no kan du lese om rettigheter og klagemuligheter du har som forbruker. Du kan også lese om hvilke krav du kan stille til selgerer, produsenter og leverandører av varer og tjenester. Forbrukerrådet behandler klagesaker mellom forbrukerer og leverandører. Forbrukerombudet behandler klager relatert til reklame og annen markedsføring som du mener er villedende eller feil. 

Sist endret 28.06.2017