Dette tilbyr Frisklivssentralen

Hva tilbyr vi? 

Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud.

  • På Frisklivssentralen kan du få hjelp til å komme i gang med endring av vaner innen fysisk aktivitet, kosthold, søvn og tobakk.
  • Oppstart av treningsgrupper i uke 36 og Mediyoga i uke 37. 
  • Kurset Bra mat! kommer i løpet av høsten. Følg med på timeplanen (PDF, 413 kB)
  • Vi skal også ha kurs med fokus på lettere psykiske plager og hvordan få en bedre hverdag. Dette kommer i starten av 2023.  
  • Tilbudet starter og avsluttes med en helsesamtale.
  • Vi har en forebyggende individuell samtale, men ellers er oppfølgingen kursbasert.