Om Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal tjeneste. Vi er en helsetjeneste for deg som ønsker veiledning og støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud og du kan ta direkte kontakt med oss. Vi tar også imot henvisninger fra lege, annet helsepersonell eller NAV.

Fokusområdene våre er: fysisk aktivitet, kosthold, tobakkslutt, søvn, ernæring og stressmestring. 

Målgruppe

  • Mennesker som har behov for drahjelp til å komme i gang med endring av vaner. Det gjelder også dem som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og som derfor trenger hjelp til å endre levevaner og mestre sykdom.
  • Tilbudet passer ikke for personer med stort behov for individuell tilrettelegging og oppfølging.

Hva tilbyr vi? 

Hos Frisklivssentralen kan du få hjelp til å komme i gang med endring av vaner innen fysisk aktivitet, kosthold, søvn og tobakk. Vi har to treningsgrupper i uka, med utetrening og trening i sal. Vi tilbyr også kurs i Mediyoga. Se vår timeplan for tidspunkter. 

I tillegg til treningsgrupper kjører vi også kurs i forskjellige temaer. 

  • Søvnkurset Sov Godt,
  • Kurs i Hverdagsglede
  • Kurs i depresjonsmestring (KiD)
  • Kostholdskurs "Bra mat for bedre helse" kommer høsten 2023. 

Tilbudet starter og avsluttes med en helsesamtale. Vi har en forebyggende individuell samtale og mulighet for individuell veiledning etter behov,  men ellers er oppfølgingen kursbasert.

Ved oppstart

Det gjennomføres en individuell helsesamtale som bygger på prinsipper om motiverende samtale. Deltakers behov, ønsker og motivasjon kartlegges, og sammen lages det mål for perioden. I løpet av frisklivsperioden følges deltakerne opp i trening og med veiledning.

Frisklivssentralen timeplan høst 23 (PDF, 160 kB)

Kontakt

Marianne Mikkelsen Holm
Prosjektleder for Frisklivssentralen
E-post
Mobil 47 47 24 92

Adresse

Postadresse: 
Skoleveien 1-3. 1640 Råde.
Besøksadresse:
Skoleveien 1-3. 1640 Råde.

Åpningstider

Man-tors: 09:00-15:00