Ankomstsenter Østfold

Ankomstsenter Østfold har sitt lokale i det gamle Smart Club ved E6 i Råde. Senteret åpnet 16 oktober 2015 på oppdrag fra UDI i forbindelse med flyktningstrømmen til landet.

Senteret ble bygget opp rundt prinsippet om et maks opphold på 48 timer for opptil 1000 asylsøkere. Grunnet lave ankomster har dimensjonen blitt nedjustert. Slik det er i dag, er asylsøkerne på ankomstsenteret i inntil 10 dager. 

Kommunehelsetjenesten ved Ankomstsenter Østfold

Ankomstsenter Østfold har en kommunal helsetjeneste. Administrasjonen består av virksomhetsleder, avdelingsleder og merkantil.
Helsetjenesten er døgnbemannet med helsepersonell.
Virksomheten skal tilby nødvendig helsehjelp til asylsøkerne, herunder

 • Smittevern, hovedsakelig gjennom tuberkulosescreening
 • Nødvendig helsehjelp, legevakts- og legekontorfunksjon
 • Helsekontroll for gravide
 • MMR-vaksinering av barn mellom 1 og 15 år 

Samarbeidspartnere ved Ankomstsenter Østfold

Vi samarbeider med mange ulike aktører. 

 • UDI har overordnet ansvar
 • PU registrerer asylsøkerne
 • Hero er driftsoperatør og har ansvar for teltleiren og logistikken videre
 • Nokas har ansvar for sikkerheten ved senteret
 • Sykehuset Østfold gjennomfører tuberkulosescreening ved røntgen undersøkelse og IGRA blodprøve.
 • Noas tilbyr samtaler med asylsøkerne hvor de informerer om rettigheter og plikter
 • Eir har ansvaret for renholdet
 • Røde kors er inne som frivillig aktør

Hva skjer inne på ankomstsenteret

PU registrerer nyankomne asylsøkere inn i utlendingsforvaltningens datasystem. PU har ansvar for å sikkerhets vurdere asylsøkere før innlosjering i teltsalen. Nokas sjekker bagasje for farlige gjenstander og kommunehelsetjenesten foretar kontroll av eventuelle medbrakte medikamenter. Bagasjen blir nedfryst i 48 timer med tanke på veggdyr og andre skadedyr.

Asylsøkerne får utlevert hygiene og klespakke samt sengetøyspakke. Disse pakkene er tilpasset kjønn og alder.
Asylsøkerne bor i teltsalen under sitt opphold på AØ og alle aktiviteter gjennomføres i løpet av botiden. Etter 10 dager flytter asylsøkeren til et transittmottak for å vente på vedtak fra UDI.
 

Kontakt

Ankomstsenter Østfold Resepsjon
E-post
Telefon 452 50 941

Besøks- og postadresse:

Mosseveien 58
1640 RÅDE

Ankomstsenter Østfold Sykepleiere
Telefon 458 70 955
Mobil 458 70 956

Døgnbemannet vakttelefon 

Aud-Sylvi Hansen
Virksomhetsleder helsetjenesten - Ankomstsenter Østfold
Telefon 459 72 631
Lena H. Harbo
Avdelingsleder helsetjenesten - Ankomstsenter Østfold
Telefon 472 98 500
Pernille D. Svendsen
Merkantil helsetjenesten - Ankomstsenter Østfold
Telefon 909 37 112