Demenskoordinator

Hva gjør en demenskoordinator?

  • Gir støtte, råd og veiledning til deg som har utfordringer med hukommelse og demens og dine pårørende
  • Bistår med tilrettelegging i hjemmet for at du kan bo hjemme så lenge som mulig
  • Har tett samarbeid med ergoterapeut, tildelingskontoret, hjemmetjenesten, sykehjemmene, dagsenter og fastlegene i kommunen
  • deltar i fagutvikling og veileder personale som arbeider med personer med demens

Hvem kan ta kontakt?

  • Alle som har spørsmål rundt demens eller kognitiv svikt kan ta kontakt.

 

 

Kontakt

Malin Terese Thøgersen
Demenskoordinator
E-post
Telefon 476 95 223

Telefontid mandager fra kl. 09:00 - 14:00