Hjelpemidler

Hvem kan få tilbudet? 

Du som har behov for tilrettelegging med hjelpemidler.

Hvordan få tilbudet? 

Du kan selv hente enkle hjelpemidler på det kommunale hjelpemiddellageret, eller ringe hjelpemiddellageret for bestilling av aktuelle hjelpemidler. Hjelpemidler kjøres ut og monteres etter behov og avtale.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Korttidsutlån og varig utlån

Korttidsutlån

Utlån av tekniske hjelpemidler når behovet er kortvarig/forbigående. Eksempel på korttidslån: rullestoler, krykker, rullatorer, toalettforhøyer og dusjkrakker. Utlånet registreres for 3 måneder av gangen.

Varig utlån

Kommunen gir bistand og veiledning ved behov for søknad om hjelpemidler i hjemmet dersom behovet er varig, som da søkes fra Nav Hjelpemiddelsentral Østfold. Dersom du har behov for hjelpemidler i en periode lengre enn to år, kan du søke om varig utlån.

Henvisningsskjema til ergo- og fysioterapitjenesten (PDF, 774 kB)

Her kan du også lese en brosjyre om hjelpemidler: Trygghet i hjemmet (DOCX, 197 kB)

Reparasjon av hjelpemidler

Kommunens hjelpemiddellager foretar service og reparasjoner av hjelpemidler.

Utenfor normalarbeidstid og ved akutt behov tas det kontakt med NAV hjelpemiddelsentrals akuttelefon for reparasjon av hjelpemidler: 48 04 21 90

Kontakt

Kommunalt hjelpemiddellager Personalpartner
Mobil 48 32 95 74

Carlbergveien 5
1526 Moss

Tildelingskontoret
Telefon 91 69 23 99

Telefontid : kl. 09:00-14:30

Adresse

Besøksadresse
Helsehuset Råde
Skoleveien 1-3
1640 Råde

Postadresse
Helsehuset Råde v/ Tildelingskontoret
Skoleveien 1-3
1640 Råde