Hverdagsrehabilitering

Hva tilbyr vi:

Tidsavgrenset rehabilitering hvor opptrening i dagliglivets gjøremål skjer hjemme hos deg. Tjenesten gis av hjemmesykepleien, fysioterapeut og ergoterapeut som systematisk kartlegger din funksjon. I samarbeid med teamet utarbeider du mål for hva du syns er viktig å mestre i hverdagen, som danner grunnlaget for opptreningsperioden over 4 uker.

Her kan du også lese en brosjyre om hverdagsrehabilitering: Hva er hverdagsrehabilitering? (DOCX, 452 kB)

Hvem kan få tilbudet?

  • Du som har vært innlagt på sykehus og opplever at har fått et behov for hjelp i hverdagen etter sykdom/skade.
  • Du som bor hjemme, men ikke lenger har samme funksjon som tidligere og sliter med å mestre for eksempel personlig stell, matlaging eller andre aktiviteter.
  • Du som ønsker å være aktiv og bo hjemme.
  • Du som er motivert til å klare deg selv i størst mulig grad.
  • Du som har noe hjelp i hverdagen, men som står i fare for å behøve mer hjelp.

Slik søker du:

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Råde kommune.      

 

Fyll ut søknadsskjemaet. Beskriv hva du trenger bistand til, så vurderer tildelingskontoret hvilken tjeneste som passer best for deg.

Dersom det er en annen person som sender inn søknaden på vegne av deg, må du gi fullmakt til denne personen.  Signert fullmakt kan enten legges ved søknaden eller ettersendes kommunen v/tildelingskontoret per post.

Skjemaet sendes direkte til tildelingskontoret, se adressen på denne siden.

Hjelp til å søke

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du kontakte tildelingskontoret ved Helsehuset Råde.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Kontakt

Tildelingskontoret
Telefon 916 92 399

Telefontid : kl. 09:00-14:30

Adresse

Besøksadresse
Helsehuset Råde
Skoleveien 1-3
1640 Råde

Postadresse
Helsehuset Råde v/ Tildelingskontoret
Skoleveien 1-3
1640 Råde
 

Åpningstider

Besøksadresse
Helsehuset Råde
Skoleveien 1-3
1640 Råde

Postadresse
Helsehuset Råde v/ Tildelingskontoret
Skoleveien 1-3
1640 Råde