Trygghetsalarm

Hva tilbyr vi:

Trygghetsalarm er en fastmontert alarm i hjemmet som kan du kan bruke for å komme i kontakt med helsepersonell. Alarmen skal medvirke til å skape trygghet og sikkerhet for å kunne bo lengst mulig i eget hjem.

Hvem kan få tilbudet:

Eldre, funksjonshemmede og andre som har en alvorlig sykdom og/eller funksjonssvikt der det lett kan oppstå situasjoner der du har behov for hjelp og ikke har mulighet for å bruke vanlig telefon.

Slik søker du:

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Råde kommune.      

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester. (PDF, 774 kB)

Fyll ut søknadsskjemaet. Beskriv hva du trenger bistand til, så vurderer tildelingskontoret hvilken tjeneste som passer best for deg.

Dersom det er en annen person som sender inn søknaden på vegne av deg, må du gi fullmakt til denne personen. Fullmakten finner du under "Les mer" i søknadsskjemaet. Denne skrives ut og signeres av deg som søker. Signert fullmakt kan enten legges ved søknaden eller ettersendes kommunen v/koordinerende enhet per post.

Skjemaet sendes direkte til tildelingskontoret, se adressen på denne siden.

Hjelp til å søke:

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du kontakte tildelingskontoret ved Helsehuset Råde.

Søknadsfrist:

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Kontakt

Tildelingskontoret
Telefon 916 92 399

Telefontid : kl. 09:00-14:30

Adresse

Besøksadresse
Helsehuset Råde
Skolegata 1-3
1640 Råde

Postadresse
Helsehuset Råde v/ Tildelingskontoret
Skolegata 1-3
1640 Råde