Helsestasjonens tilbud

Helseundersøkelser og veiledning 

På helsestasjonen får du helseundersøkelser og veiledning om blant annet: 

  • Samspill mellom barn og omsorgsperson
  • Amming, morsmelkerstatning og næring 
  • Søvn
  • Barnets trivsel og vekst 
  • Vaksiner
  • Foreldres/omsorgspersoners trivsel og psykiske helse 

Vaksinasjon 

Barnet tilbys vaksinert etter barnevaksinasjonsprogrammet

Åpen helsestasjon 

Onsdager kl. 13.00-14.00 kan du komme innom helsestasjonen uten avtale for å veie eller stille spørsmål. 

Fysioterapi 

På 4-måneders-kontrollen gjennomfører fysioterapeut en vurdering av barnets motoriske utvikling. 

Helsesykepleier kan ved behov henvise barn i alle aldre til fysioterapeut. 

Foreldreveiledningskurs - Circle of security 

Helsestasjonen tilby kurset Circle of security. 

Kontakt

Helsestasjon
Telefon 69 29 50 50

Telefontid:
Mandag. tirsdag, onsdag og fredag er: 08.30-11.30 og 12.30-14.00
Torsdag 08.30-11.00