Jordmortjenesten

Hva tilbyr vi? 

Jordmødrene i Råde kan tilby oppfølging i hele svangerskapet og ut ifra ditt behov. Vi ønsker å komme i tidlig kontakt med deg for å bli godt kjent.

  • Trenger du en samtale før et svangerskap kan du ta kontakt.
  • Jordmor kommer på barselbesøk hjemme hos dere kort tid etter hjemkomst fra fødsel. 
  • Seks uker etter fødsel tilbyr også jordmor en kontroll og samtale. Samt prevensjonsveiledning.

Hvor tar jeg kontrollene og hvem kan være med? 

Du som gravid kan selv velge hvor du vil foreta svangerskapskontrollene, forbeholdt at du er frisk. Du kan gå hos jordmor, fastlegen eller en kombinasjon. Du velger selv om du ønsker å ta med noen på konsultasjonene, men barnefar/partner kan også ha behov for å få svar på spørsmål, dele tanker/bekymringer som opptar dem eller dere begge. Vi ønsker at en av konsultasjonene i svangerskapet skal være forbeholdt bare den gravide. 

Vi arbeider tverrfaglig og samarbeider med andre faginstanser på familiehuset, fastleger og henviser til Kvinneklinikken på Kalnes ved behov. 

Vi følger nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen i Norge. 

Hvordan ta kontakt? 

Ring helsestasjon eller jordmor direkte for å avtale en konsultasjon. Er det vanskelig å få kontakt, send en sms, så ringer vi deg opp igjen. 

Den første konsultasjonen setter vi av en klokketime, de øvrige en halv time, om annet ikke er avtalt. 

Svangerskapskurs

Det settes opp jevnlig fødselsforberedende/ foreldreforberedende kurs. Det er en fordel om barnefar/partner eller annen som skal være med under fødsel deltar.

Kurset går over to dager og foregår på dagtid à 3 timer.

Første dagen er det informasjon om fødsel, den siste om amming/ernæring og barseltid. Dere vil også hilse på andre samarbeidspartnere på familiehuset, som dere vil møte videre i oppfølging i barnets første leveår.

 

Hva koster det?

Jordmortjenesten er gratis, inkludert svangerskapskurset.

Nyttige linker

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsomsorgen

https://kjennliv.no/

https://www.amathea.no/lokale-kontorer/ostfold

https://sanitetskvinnene.no/Mamma+Mia.b7C wBbWZj.ips

https://helsenorge.no/gravid

https://ammehjelpen.no/

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/graviditet-og-arbeidsmiljo/

Kontakt

Helsestasjon
Telefon 69 29 50 50
Anne O. Horntvedt
Jordmor
Telefon 489 56 547
Alva Vevle
Jordmor
Telefon 400 20 882