Reisevaksinasjon

På helsestasjonen i Råde kommune tilbys det ikke reisevaksiner. 

Ta kontakt med vaksinasjonskontoret i Fredrikstad kommune for å vaksinere deg ved reiser til utlandet.