Viktig informasjon

Råde kommune følger nå nasjonale reglene om en normal hverdag med økt beredskap. Vi har ingen lokale forskrifter. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/en-normal-hverdag-med-okt-beredskap2/id2872184/

Koronaviruset