Når må barna være hjemme?

Dette spørsmålet er det kanskje mange som lurer på i disse dager. Under finner du oppdaterte råd som gjelder for når barn skal holdes hjemme fra barnehage/skole og SFO.

Når må barna være hjemme?

  • Barnet må være hjemme dersom det de siste 24 timene har fått nye symptomer på luftveisinfeksjon, særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig eller ikke er helt i form eller orker vanlig lek og aktivitet (det som kalles nedsatt allmenntilstand). Med luftveissymptomer menes for eksempel hoste, sår hals og nesetetthet. Det er viktig å ta kontakt med fastlege eller legevakt dersom man er bekymret for barnet.
  • Barnet kan gå tilbake til barnehage/skole hvis det er i bedring innen 48 timer, er feberfri og i god allmenntilstand. Dette gjelder også ved eventuelle restsymptomer som snørr, heshet og/eller lett hoste. 
  • Barn i barneskole- og barnehagealder som kun har rennende nese eller snørr og ellers er i god allmenntilstand, behøver ikke å være hjemme og trenger ikke testes for covid-19.
  • Hvis en som barnet bor sammen med, har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har påvist covid-19, kan barnet møte i barnehage/skole som normalt. Barnet skal imidlertid gå hjem fra barnehage/skole dersom det får symptomer.
  • Hvis en som barnet bor sammen med, har fått bekreftet covid-19, skal barnet og andre nærkontakter være i karantene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte i barnehage/skole.
  • Se også Folkehelseinstituttets nettsider: Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (FHI.no)
  • Ansatte i barnehage og skole med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Per september 2020 betyr det at alle ansatte som har luftveisymptomer uten kjent årsak, testes og holder seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.Teststasjonen i Råde kommune

Informasjon til foreldre om barn og koronavirus

regjeringens siden finner du kortversjonen av det du trenger å vite som forelder i forbindelse med koronasituasjonen. Du kan også klikke deg videre for å lese mer om de forskjellige reglene.