Forbud mot å være på hytta er trådt i kraft

Klikk for stort bildeAlle som bor på hyttene i Råde kommune, men tilhører en annen kommune må nå reise hjem. Mange har fremdeles ikke reist fra hyttene sine. Regjeringen innfører derfor et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. 

Hytteforbudet i kraft

I går 19.03.2020 ble forskriften som omhandler overnatte på fritidseiendom i annen kommune satt i kraft kl. 20.55

§ 5.Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

  • Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.
  • Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften. 

§ 9.Ikrafttredelse. Forlengelse

  • Forskriften trer i kraft straks, og gjelder til og med 3. april 2020.
  • Departementet gis myndighet til å forlenge forskriften.

Botens størrelse for brudd på karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer, skal normalt skal være kroner 20.000, subsidiært fengsel i 15 dager.

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19

Kommunene kan ikke gi dispensasjon

Kommunene har ikke adgang til å gi dispensasjon. Det oppfordres derfor om at hyttebeboere ikke tar kontakt med kommunen for å kreve unntak. Unntakene fremkommer tydelig i forskriften. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader tillates,

Hjertelig velkommen igjen senere

Nå er ikke tiden til å være på hytta i Råde hvis du tilhører en annen kommune, men vi ønsker deg hjertelig velkommen tilbake igjen når dette er over.