Hilsen fra ordføreren

Klikk for stort bildeGrimstadbukta i RådeKjære bygdefolk.
Først vil jeg takke dere alle sammen for at dere har respektert de tiltakene som sentrale myndigheter og kommunen har innført. Noen få unntak har det vært, men i en kommune med 7500 innbyggere er det store flertallet som har fulgt det som er bestemt.

Også butikkene, næringsliv, lag og foreninger har gjort et godt arbeid for at vi fortsatt har bare 2 smittede av Korona viruset i Råde.

Gjenåpning av barnehager og skoler

Denne uka åpnet de 7 barnehagene vi har i Råde. Og til uka åpner de to barneskolene for 1-4 klasse. Det jobbes hele tiden med tiltak for å hindre en eventuell smitte. Kommuneoverlegen er i god dialog med barnehagestyrere, og rektorene på skolene. De ansatte på skolene og barnehagene gjør en kjempe jobb. Jeg håper at vi alle kan ta det litt forsiktig rundt skolene til uka. Jeg har mistanke om at mange kommer til å kjøre til skolen for å levere skolebarna. Men husk at det er noen uker siden elevene har vært på skolen, og at en del elever vil gå eller sykle til skolen. Vi må alle passe på de myke trafikantene.

Gjenåpning av frisører og kroppspleie

Til uka åpner også frisørene og en del andre tjenester. De fleste av oss har behov for å klippe oss, men det er viktig at vi forholder oss til de reglene som frisørene setter. Det er også viktig å støtte oppunder de tiltakene idrettslagene og andre lag og foreninger har satt for at vi skal kunne ha aktiviteter rundt i kommunen.

Bygda pyntes

Det jobbes med en del spennende prosjekter disse dager. På fredag sendte kommunen mail til noen aktører som vi håper kan hjelpe oss å pynte veien gjennom Saltnes og Karlshus til sommeren og til jul. Det er satt av 100.000,- for å pynte bygda.

Universell sti

Forrige uke begynte trinn 1 på universell sti fra Langøyaveien til Råde Ungdomsskole. Det har blitt anlagt en parkeringsplass, og bedret vei for å sette ut båten i Vansjø. Det vil også bli brygger, lyssetting og benker langs stien. Tusen takk til de to grunneierne som sier ja til dette. Og en ekstra takk til den ene grunneieren som tar ansvaret for å etablere alt dette på sin eiendom. Videre skal det etableres baderampe for HC ved Amundbukta, treningsapparater ved ungdomsskolen og parkeringsplass ved BMX anlegget. Det jobbes også med første trinn av parken i Moltemyra. Innbyggerne skal inviteres til idedugnad. Vi håper at dette skal være med å løfte kvaliteten i bygda vår.

17. Mai i Råde

17. mai feiringen blir annerledes i år. Men følger dere med på hjemmesidene til kommunen og Facebooksiden skal dere snart få mer informasjon. Jeg vet at 17. mai komiteen har mange spennende tanker.

Hytteeiere og campingplasser

Jeg vil ønske alle som er på campingplassene og hyttene velkommen tilbake til bygda vår. Vi er glade for at dere er her. Men husk når flere tusen mennesker kommer i tillegg til de som bor her vil det bli litt mer kø i matbutikkene. Husk at vi alle må ha tålmodighet og respektere at vi skal holde avstand.

Jernbanetrasé gjennom Råde

På torsdag kommer Bane Nor til formannskapsmøtet, og vi venter spent på hvilken jernbanetrasé de anbefaler gjennom Råde. Kommune jobber med å streame møtet som begynner kl. 09.00. Nærmere informasjon vil kommer på kommunens hjemmeside.

Ta vare på hverandre og husk å støtt oppunder retningslinjene som er vedtatt.

Hilsen, Ordføreren.