Videre vedtak om begrenset bruk av Rådhuset og helsestasjonen

Klikk for stort bildeForrige vedtak om begrenset bruk av rådhuset og helsestasjonen for offentligheten opprettholdes. Dette innebærer at rådhuset og helsestasjonen åpner for besøkende som har laget avtale. Vedtaket varer til og med 25.05.2020. Vedtaket kan forlenges.

Videre vedtak om begrenset bruk av Rådhuset og helsestasjonen i forbindelse med Covid-19

Det vises til sak FS 19/20 der Formannskapet bekreftet kommuneoverlegens hastevedtak etter smittevernloven §4-1 a) og 4-1 b), samt kommuneoverlegens vedtak om videreføring fra 14.5.2020, 24.4.2020 og 10.5.2020.

Kommuneoverlegen vurderer både smittesituasjonen lokalt i kommunen, i nabobyene og i fylket fortløpende. Viken fylke har sammen med Oslo hatt et landets sterkeste smittepress av Covid-19.

De siste ukene har smitten avtatt både i landet som helhet og i vår region. Det har kommet tydelige signaler om videre åpning av de tiltakene som ble vedtatt av regjeringen 12.3.2020, og om hvilke smittevernråd som gjelder. Bruken av arealene og behovene for tilgjengelighet er også vurdert.

I dette vedtaket opprettholder kommuneoverlegen forrige vedtak om begrenest bruk av rådhuset og helsestasjonen for offentligheten. Dette innebærer at rådhuset og helsestasjonen åpner for besøkende som har laget avtale. Vedtaket varer til og med 25.05.2020.

Vedtaket kan forlenges.
Rettsgrunnlaget for vedtaket er som angitt i tidligere vedtak.

Sarah Frandsen Gran
Kommuneoverlege