Koronavaksinering - status og informasjon

Klikk for stort bilde Bildet er tatt av Angelo Esslinger fra Pixabay Råde kommune er i full gang med å vaksinere sine innbyggere. Vaksineringen skjer i puljer og startet med vaksineringen av beboere på Helshuset. All vaksinering skjer i regi av kommunen.

Råde kommunen følger Folkehelseinstituttes anbefalinger i gjennomføringen av koronavaksinasjonsarbeidet. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på våre nettsiden. 

Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Status på koronavaksineringen i Råde - uke 7 

(Vi rapporterer sist ukes tall)

Helsehuset er i hovedsak ferdig med vaksineringen, men enkelte sykehjemsbeboere som må få satt dosene senere, blir vaksinert sammen med befolkningen

Vi vaksinerer nå i aldersgruppen 75- 85. Personer med høy risiko skal ikke vaksineres i denne omgangen. Råde har litt over 700 innbyggere som er født i 1945 og tidligere. Ikke alle ønsker vaksine, men alle får et tilbud. Vi ringer til alle, og skriver til de vi ikke får tak i.

Det er satt totalt 540 doser i Råde kommune. Av disse er 108 gått til helsepersonell.

Det er totalt 136 som er ferdigvaksinert. 21 av dem er helsepersonell. Det vil være forskjell på antall vaksiner vi har fått til Råde kommune, og antall vaksiner som er registrert for Råde i vaksineregisteret, da alle kommuner vaksinerer medarbeidere innen helse og omsorgstjenestene der de arbeider og ikke der de bor. Disse blir regnet med i statistikken for hjemkommunen. 

Personer med høy risiko
Personer med høy risiko skal sørge for at dette er avklart med fastlegen sin, og vil få et tilbud om vaksine senere. Dette gjelder også for de som har fastlege i andre kommuner.

Vaksinetype
Vi nå fått 2 type vaksiner:

 1. Comirnaty (BioNTech og Pfizer)
 2. Covid-19 Vaccine AstraZeneca

Fastlege i annen kommune

Råde kommune har ansvaret for å vaksinere egne innbyggere. Noen innbyggere har fastlege i andre kommuner. Kommunene samarbeider om å gi hverandre beskjed om hvem som i risikogruppe og skal prioriteres etter vurdering fra fastlegene.

Langtidsopphold i Råde kommune

Har du fast langtidsopphold i Råde kommune, men er folkeregistrert et annet sted, kan det være du skal vaksineres i Råde. Ta i så fall kontakt med kommunen, så finner vi en løsning på dette.

Oppdater kontaktinformasjon

Vi kommer også til å varsle med SMS.
Her kan du sjekke om du er registrert med riktig informasjon: norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

Prioritert rekkefølge

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

 1. Beboere i sykehjem 
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år 
  og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp 
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 

  Mer informasjon om koronavaksine:  

  Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  
  Kontakttelefon for de som kunne trenge å ha kontakt med kommunen når det gjelder koronavaksine.


  Søker fivillige til vaksinasjonarbeid