Økonomiske tips og råd

Klikk for stort bildeHer er tips og råd fra Nav Råde til alle som opplever en vanskelig økonomisk situasjon nå. Nav.no har til enhver tid oppdatert informasjon om rettigheter og muligheter som gjelder din situasjon.

Permitteringer

Lån og kreditt:

 • Ikke prøv å løse krisen ved å ta opp mer lån. Ikke betal regninger med kreditt.
 • Kan du få samlet dine lån eller oppnå bedre betingelser på lån som du har? Ring banken for å høre om muligheter.
 • Har du gjeldsforsikring? Sjekk i så fall denne nå.
 • Dersom du ser at du ikke klarer å betale regninger til forfall, eller hvis du har fått inkassosaker, ta kontakt med leverandør/inkassoselskapet tidligst mulig. Fortell dem om planen du har satt opp for når du skal betale.
 • Trenger du å søke avdragsfrihet på boliglån? Ta kontakt med din bank.
 • Du kan søke om rente- og betalingsutsettelse hvis du har studielån i Statens lånekasse.

Unødige utgifter

 • Si opp unødvendige abonnementer og eventuelt dobbeltforsikringer.
 • Sjekk mulighetene for billigere telefon-, bredbånd-, forsikring- og strømabonnementer. Se https://www.forbrukerradet.no/ for oversikt over de billigste tjenestene.
 • Vurder salg av bil. Husk alle utgiftene som bilen medfører.
 • Vurder salg av ting du ikke har bruk for (dette for å skaffe ekstra penger/likviditet). Finn.no kan benyttes. Vis varsomhet og følg Finn.no sine smittevernregler ved kjøp og salg for å unngå smitte.

Planer, budsjett og regninger:

 • Ta en økonomisk gjennomgang av den nye situasjonen. Lag et budsjett, og legg en plan for når du kan betale utgifter det ikke er dekning for i denne måneden. Sett av feriepenger og skatt til gode til regninger du eventuelt ikke får betalt nå.
 • Sjekk om du har krav på bostøtte. www.husbanken.no
 • Ved trekk i lønn og delvis permittering, må permitteringsvarsel sendes namsmyndighet. https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/
 • Bidragspliktige bør søke om redusert underholdsbidrag (barnebidrag). https://www.nav.no/no/person/familie/barne-og-ektefellebidrag/beregn-barnebidrag
 • Kontrollér at skattetrekket er riktig. Kanskje du betaler for mye skatt nå.
 • Hvis du ikke allerede har en buffer bør du lage rom for dette i budsjettet ditt.
 • Kontrollér at budsjett ditt er realistisk, og følg det

Hvilke regninger som bør betales først:

 1. Boutgifter: Boliglån/ husleie/ fellesutgifter til borettslag/ kommunale avgifter på bolig.
 2. Strøm
 3. Livsopphold: Sett av penger til mat og andre livsnødvendigheter.
 4. Viktige forsikringer (sykeforsikringer, helseforsikringer, gjeldsforsikringer, innbo- og husforsikringer)
 5. Barnehage/SFO/AKS
 6. Barnebidrag
 7. Telefon/ internett
 8. Nødvendig transport
 9. Andre regninger