Råde kommunes informasjon til egne ansatte

Klikk for stort bildeFor å begrense smitte og spredning av Koronaviruset innføres følgende tiltak for ansatte i Råde kommune fra i dag 12.03.2020 kl.18.00

Det foregår et stort utbrudd av Koronavirus og Covid-19-viruset (korona) spres i stor fart.

Om du mistenker at du er smittet skal du ringe legevaktens eget telefonnummer for mulig Koronasmitte; 40404919. Du må gjøre avtale med legevakten for du kommer, for eventuell undersøkelse eller testing.

Du finner fortløpende informasjon Koronaviruset på www.helsenorge.no.

Nye tiltak for ansatte i Råde kommune fra i dag 12.03.2020 kl.18.00

 • Forebygging er fremdeles det viktigste tiltaket for ikke å bli smittet eller smitte andre
 • Host i papirlommetørkle eller i albukroken om lommetørkle ikke er tilgjengelig
 • Vask hendene hyppig; håndvask i 30 sekunder med såpe og varmt vann er den beste måten å fjerne smitte fra hendene.
 • Bruk Antibac eller lignende til hånddesinfeksjon når håndvask ikke er tilgjengelig
 • Forsøk å holde minimum 1 meter avstand til hverandre

Reiser i inn- og utland

 • Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Kostnader vil bli kompensert.
 • Vedtaket gjelder fra i dag 12. mars kl 18.00 og foreløpig ut april 2020.
 • Personer som ankommer Norge fra andre land enn Sverige eller Finland, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge.
  • Bestemmelsen gjelder også for personer som ankommer Norge fra Sverige eller Finland, og som har oppholdt seg i andre land i løpet av de siste 14 dagene.
  • En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås.
 • Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til ALLE land. 
 • Unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre. Vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.

Hjemmekarantene

Det er to grupper som skal i karantene:

 • Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem.
 • Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus skal du være i hjemmekarantene. Nær kontakt vil si kontakt med en smittet person hvor dere har hatt mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Karantenen skal vare i 14 dager fra den dagen kontakten skjedde.

Om du mistenker at du er syk med koronasvirus: 

 • Dersom du har forkjølelsessymptomer skal du holde seg hjemme til én dag etter at du har blitt frisk. De du bor sammen med, kan fortsatt gå ut, men følge med på egne symptomer. Dette gjelder også for helsepersonell.
 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116117.
 • Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113. 

Kurs, konferanser og eksterne møter avlyses.

Møter avholdes kun om det er helt nødvendig for å løse kommunens kritiske samfunnsfunksjoner.

Dette innebærer:

 • Helt nødvendige møter kan gjennomføres så fremt rommet er stort nok til at deltakerne ikke kan smitte hverandre (minimum 1 meters avstand).
 • Felles spiserom og pauserom skal ikke benyttes til å samle ansatte.
 • Deltakelse på konferanser og møter i regi av andre aktører avlyses.
 •  Om det er mulig avholdes møtene på digitale møteplattformer i stedet for at vi møtes fysisk

Arbeide hjemmefra

 • Ansatte som kan løse arbeidsoppgavene hjemmefra, gjøres dette etter oppsatt plan i avtale med sin leder.
 • Leder må sikre at det alltid er nødvendig personell til stede for å løse de samfunnskritiske oppgavene

Fokusere på de viktigste oppgavene

Mange ansatte vil i en periode være smittet eller syke som følge av Koronaviruset, og ikke kunne være på jobb.  Vi må derfor hjelpe hverandre slik at vi får prioritert de aller viktigste oppgavene til enhver tid. Dette innebærer blant annet at vi må påregne å få andre oppgaver enn vi vanligvis utfører og de som er friske må påregne å måtte arbeide mer enn normalt.