Siste nytt om koronaviruset i Råde

Klikk for stort bildePå denne siden får du oppdatert informasjon over de påviste tilfellene av korona-smitte i Råde.

Råde kommune følger situasjonen tett og forholder seg til Folkehelseinstituttets anbefalinger, sier kommuneoverlege Sarah Frandsen Gran. 

Vi oppdaterer informasjonen om antall personer som har fått påvist korona-smitte i Råde kommune en gang i uken fra 1. juni, eller ved evt. ny smittet person. Siden ikke alle som har hatt symptomer på luftveisinfeksjoner har blitt testet, vil det reelle antall personer som har vært korona-smittede i samfunnet være høyere.

Påvist smitte-tilfeller i Råde:

Totalt: 13 personer per 22.10.2020

Oversikt over de enkelte smittetilfellene i Råde:

Slik jobber smittevernteamet i Råde i forbindelse med smittede personer

22.10.2020 Torsdag 22.10. 2020 ble det meldt om ny smittet person som er asylsøker på Nasjonalt Ankomstsenter. Personen oppholder seg nå isolert inne på senteret. Det er få nærkontakter og de er satt i karantene. Det er da 13 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i Råde kommune.

09.10.2020 Fredag 09.10.2020 ble det meldt om ny smittet person i Råde. Dette dreier seg om en asylsøker på Nasjonalt Ankomstsenter. Personen oppholder seg nå isolert inne på senteret, og de andre asylsøkerne på senteret blir testet som nærkontakter og er satt i karantene. Ansatte på senteret blir vurdert som nærkontakter der dette er aktuelt, etter vurderinger av smittevernteamet. Det er nå 12 personer som har testet positiv for koronavirus i Råde kommune.

06.09.2020 Fredag 04.09.2020 ble det meldt om en ny smittet person i Råde. I dag 06.09.2020 kom det kontrabekjed. Personen var IKKE smittet av Covid-19. Det ble tatt flere nye prøver som ikke viste Covid-19 smitte. Det er derfor nå fremdeles 11 personer som har testet positiv for koronavirus.

04.09.2020 Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Råde. Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Det er nå 12 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus.

02.09.2020 Det er registrert 3 nye smittede personer i Råde kommune. Disse tre samt smittet nr. 8 tilhører samme familie. Personene er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Ingen andre skole- eller barnehagebarn har blitt nærkontakter i dette tilfellet. Det er da 11 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus.

01.09.2020 Svar på ny test av barn i Små Spirer Gårdsbarnehage var negativ. Barnet har IKKE påvist smitte av Covid-19. Små Spirer Gårdsbarnehage gir informasjon til foreldre om når barnehagen åpner som normalt. Voksne og barn i barnehage er tatt ut av karantene.

Det er samtidig registrert ett nytt smittetilfelle i Råde. Personen er ivaretatt og nærkontakter er i ferd med å bli varslet.

Det er derfor nå 8 personer i Råde kommune som tilsammen har testet positiv for koronavirus.

30.08.2020 
kl. 20.30
Et barn i Små Spirer Gårdsbarnehage, er testet for koronaviruset. Testen er usikker men må regnes som positiv, til svar på ny test foreligger.  Nærkontaktene inklusiv voksne og barn ved avdelingen er varslet og satt i karantene. De som ikke blir kontaktet av vårt smittevernteam kan møte som vanlig i barnehagen mandag 31.august.  

Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Råde. Det er nå 6 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus.
Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet.

Denne personen kommer eventuelt tillegg til den 7. personen som er bekreftet smittet av kornaviruset tidligere i dag.

kl. 15.30
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Råde. Det er nå 7 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus.
Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet.

28.08.2020 Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Råde. Det er nå 6 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus.
Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet.

15.08.2020 Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Råde. Det er nå 5 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus.
Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet.

13.08.2020 Meldt om en ny smittet person i Råde. 12.08.2020 kom det en kontrabekjed. Personen var IKKE smittet av Covid- 19. Det ble tatt flere nye prøver som ikke viste Covid-19 smitte. Det er derfor nå fremdeles 4 personer som har testet positiv for koronavirus.

09.06.2020: Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Råde. Det er nå 4 personer som har testet positiv for koronavirus.
Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet.

30.05.2020: Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Råde. Det er nå 3 personer som har testet positiv for koronavirus.
Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet.

11.05.2020:  Meldt om en ny smittet person i Råde. 12.05.2020 kom det en kontrabekjed. Personen var IKKE smittet av Covid- 19. Det ble tatt flere nye prøver som ikke viste Covid-19 smitte. Det er derfor nå fremdeles 2 personer som har testet positiv for koronavirus.

24.03.2020: Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Råde. Det er nå 2 personer som har testet positiv for koronavirus.
Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet.

20.03.2020: Det er registrert 1. smittet person i Råde, som er testet positiv for koronavirus. 
Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet..

Som resten av landet så rapporterer vi over smittede personer, og eventuelt døde personer (hittil har vi ikke hatt noen dødsfall i Råde som følge av Covid-19) da det ikke finnes rapportering over friske personer,.

Dette gjør Råde kommune:

Råde kommune har rutiner og planer for å håndtere utbrudd av smittsomme sykdommer, og kommunen er forberedt på at viruset er kommet hit. Målet er å tilby syke god helsehjelp og forhindre at de smitter andre. Fastleger og øvrig kommunale helsetjeneste holdes løpende informert.

Spørsmål om koronavirus? På Helsenorge finner du mange svar.

Folkehelseinstituttes hjemmesider finner du nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset.