Status på smittede i Råde

Klikk for stort bildePå denne siden får du oppdatert informasjon over de påviste tilfellene av korona-smitte i Råde.

Råde kommune følger situasjonen tett og forholder seg til Folkehelseinstituttets anbefalinger, sier kommuneoverlege Sarah Frandsen Gran. 

Vi oppdaterer informasjonen om antall personer som har fått påvist korona-smitte i Råde kommune en gang i uken fra 1. juni, eller ved evt. ny smittet person. Siden ikke alle som har hatt symptomer på luftveisinfeksjoner har blitt testet, vil det reelle antall personer som har vært korona-smittede i samfunnet være høyere.

Påvist smitte-tilfeller i Råde:

Totalt: 109 personer per 21.01.2021

Oversikt over de enkelte smittetilfellene i Råde:

Slik jobber smittevernteamet i Råde i forbindelse med smittede personer

21.01.2021 Torsdag 21.01.2021 er det registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Personen er ivaretatt og smittekilden er kjent. Det er nå 109 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

20.01.2021 Onsdag 20.01.2021 er det registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Smittekilden er kjent. Det er nå 108 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

13.01.2021  En av våre eldre innbyggere døde i går 12.01.2021 på sykehuset Østfold som følge av korona-viruset. Våre tanker går til de nærmeste, familie og venner, sier ordfører Rene Rafshol.

12.01.2021 Tirsdag 12.01.2020 r det registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Personene som er nærkontakter til tidligere smittet, er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Det er nå 107 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

10.01.2021 Søndag 10.01.2021 er det registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Personene som er nærkontakter til tidligere smittet, er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Det er nå 106 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

09.01.2021 Lørdag 09.01.2021 er det registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Personene som er nærkontakter til tidligere smittet, er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Det er nå 105 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

08.01.2021 Fredag 08.01.2021 er det registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Smittekilden er kjent. Det er nå 104 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

07.01.2021

1.Torsdag 07.01.2021 er det registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Smittekilden er kjent. Det er nå 102 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

2. Torsdag 07.01.2021 er det ytterligere registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Smittekilden er kjent. Det er nå 103 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

06.01.2021 Onsdag 06.01.2021 har vi fått melding om smitte hos en ansatt i på Helsehuset. Den ansatte er ikke innbygger i Råde og er ivaretatt av sin egen kommune. Ansatte og beboere som er blitt nærkontakter til den smittede, er satt i karantene og de pårørende er informerte. Det er fremdeles 101 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

05.01.2021 Tirsdag 05.01.2021 har en av våre elever fått påvist smitte av Covid19. Eleven har vært i karantene og har ingen registrerte nærkontakter på skolen, øvrige elever kan møte på skolen som normalt. Det er nå 101 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

01.01.2021

1. Mandag 04.01.2021 er det registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Smittekilden er kjent. Det er nå 100 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

2. Mandag 04.01.2021 har vi fått melding om smitte hos en ansatt i avdeling for psykisk helse og rus. Den ansatte er ikke innbygger i Råde og er ivaretatt av sin egen kommune. Ansatte og tjenestemottakere som er blitt nærkontakter til den smittede, er kontaktet og ivaretatt.

01.01.2021

1. Fredag 01.01.2021 er det registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Smittekilden er kjent. Det er nå 97 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

2. Fredag 01.01.2021 er det registrert ytterligere 2 nye smittetilfeller i Råde. Personene er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Smittekilden er kjent. Det er nå 99 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

31.12.2020 Torsdag 31.12.2020 er det registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Smittekilden er kjent. Det er nå 96 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

29.12.2020 Tirsdag 29.12.2020 er det registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Smittekilden er kjent. Det er nå 95 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

28.12.2020 Mandag 28.12.2020 er det registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Personen som er nærkontakt til en tidligere smittet, er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Det er nå 94 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

27.12.2020 Søndag 27.12 2020 er det registrert 5 nye smittetilfeller i Råde. Personene som er nærkontakert til tidligere smittede, er ivaretatt og nærkontakter er satt i karantene. Det er nå 93 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

25.12.2020 Fredag 25.12.2020 er det registrert 4 nye smittetilfeller i Råde, alle med kjent smittekilde. Personene er ivaretatt og nærkontakter er varslet. En av de smittede er elev ved Karlshus barneskole. Klasse 3 B, samt noen elever ved klasse 3 A og C er satt i karantene. Det er nå 88 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

24.12.2020 Torsdag 24.12.2020 er det registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Smittekilden er ukjent. Det er nå 84 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

23.12.2020 Onsdag 23.12.2020 er det registrert ytterligere 1 nytt smittetilfelle i Råde. Personen som er nærkontakt til en tidligere smittet, er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Det er nå 83 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

22.12.2020 

1. Tirsdag 22.12.2020 er det registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Smittekilden er ukjent. Det er nå 81 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

2. Tirsdag 22.12.2020 er det registrert ytterligere 1 nytt smittetilfelle i Råde. Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Smittekilden er ukjent. Det er nå 82 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

20.12.2020 Søndag 20.12.2020 er det registrert 5 nye smittetilfeller i Råde. 3 av personene er nærkontakter til tidligere smittede, og for 2 personer er smittekilden ukjent. Alle er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Det er nå 80 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

17.12.2020  Torsdag 17.12.2020 er det registrert 2 nye smittetilfeller i Råde. Personene som er nærkontakter til tidligere smittede, er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Det er nå 75 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

16.12.2020

1. Onsdag 16.12.2020 er det registrert 4 nye smittetilfeller i Råde. 3 av personene er nærkontakter til tidligere smittede, og for 1 person er smittekilden ukjent. Alle er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Det er nå 72 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

2. Onsdag 16.12.2020 er det registrert ytterligere 1 nytt smittetilfelle i Råde. Personen som er nærkontakt til en tidligere smittet, er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Det er nå 73 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

15.12.2020 Tirsdag 15.12.2020 er det registrert 3 nye smittetilfeller i Råde. Personene som er nærkontakter til tidligere smittede, er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Det er nå 68 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

14.12.2020 Mandag 14.12.2020 er det registrert 2 nye smittetilfelle i Råde. Personene er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Smittekildene er ukjent. Det er nå 65 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

12.12.2020 Lørdag 12.12.2020 er det registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Personen som er nærkontakt til en tidligere smittet, er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Det er nå 63 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

10.12.2020

1. Torsdag 10.12.2020 er det registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Smittekilden er ukjent. Det er nå 59 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

2. Torsdag 10.12.2020 er det registrert ytterligere 3 nye smittetilfeller i Råde.

En av de smittede er elev ved Karlshus barneskole. Elever i 4a og 4b og 7 ansatte ved skolen settes i karantene. I tillegg settes 11 barn og 2 trenere i Råde IL i karantene som nærkontakter. Nærkontakter blir kontaktet av kommunens smittevernteam i dag. Øvrige elever kan møte på skolen som normalt fredag 11.desember.

Den andre person er nærkontakt til tidligere smittet mens hos den tredje personen er smittekilden ukjent.

Det er nå 62 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

08.12.2020 Tirsdag 08.12.2020 er det registrert 1 nytt smittefelle i Råde. Personen som er nærkontakt til en tidligere smittet, er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Det er nå til sammen 58 personer som har testet positiv for koronavirus i kommune.

07.12.2020. I helgen var det registrert ytterligere 1 nytt smittefelle i Råde. Personen som er nærkontakt til en tidligere smittet, er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Det er nå til sammen 57 personer som har testet positiv for koronavirus i kommune.

06.12.2020
1. Søndag 06.12.2020 er det registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Smittekilden er ukjent. Det er nå 55 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

2. Søndag 06.12.2020 er det registrert ytterligere 1 nytt smittetilgfelle i Råde. Personen som er nærkontakt til en tidligere smittet, er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Det er nå til sammen 56 personer som har testet positiv for koronavirus i kommune.

04.12.2020 Fredag 04.12.2020 er det registrert 2 nye smittetilfeller i Råde. Personene er ivaretatt, og smitteoppsporing er gjennomført. En person er nærkontakt til tidligere smittet mens for den andre personen er smittekilden ukjent. Det er nå til sammen 54 personer som har testet positiv for koronavirus i Råde kommune.

01.12.2020 Tirsdag 01.12.2020 er det registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Personen er ivaretatt. Smittekilden er ukjent. Det er nå 52 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

28.11.2020 Lørdag 28.11.2020 er det registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Smitteveien er kjent og personen er ivaretatt. Det er nå 51 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

27.11.2020
1. Fredag 27.11.2020  er det registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Smitteveien er kjent og personen er ivaretatt. Det er nå 48 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

2. Fredag 27.11.2020 er det også registrert en smittet ansatt på Nor gård. Den ansatte som ikke er innbygger i Råde er ivaretatt av sin egen kommune. Ansatte og beboere som er nærkontakter til smittede, er satt i karantene og de pårørende til brukerne på Nor gård er informert.

3. Fredag 27.11.2020 er  det registrert ytterligere 2 nye smittetilfeller i Råde. Den ene smittede er elev ved Karlshus skole og er nærkontakt til tidligere smittet. Eleven har derfor vært i karantene og de definerte nærkontaktene er varslet av kommunens smittevernteam. Øvrige elever kan møte som på skolen på mandag.

Den andre registrerte er smittet fra kjent smittekilde. Begge personene er ivaretatt.

Det er nå 50 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

26.11.2020 Torsdag 26.11.2020 er det registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Personen er ivaretatt og smittesporing pågår. Det er nå 47 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

25.11.2020 Onsdag 25.11.2020 er det registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Personen som er nærkontakt til en tidligere smittet, er ivaretatt og nærkontakter er i karantene. Det er nå til sammen 46 personer som har testet positiv for koronavirus i Råde kommune.

24.11.2020 Tirsdag 24.11.2020 er det registrert 3 nye smittetilfeller i Råde. En person er nærkontakt til tidligere smittet og for de to siste smittede er smittekilden ukjent. Alle tre personene er ivaretatt. Det er nå 45 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

23.11.2020  Mandag 23.11.2020 er det registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Smitteveien er kjent og personen er ivaretatt. Det er nå 41 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen. 

Det er registrert enda ett nytt smittetilfelle i Råde kommune 23.11.2020. Personen er ivaretatt og smittesporing pågår. Det er nå 42 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

21.11.2020 Lørdag 21.11.2020 er det registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Smitteveien er kjent og personen er ivaretatt. Det er nå 40 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen. 

18.11.2020 Onsdag 18.11.2020 er det registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Personen er ivaretatt og smittesporing pågår. Det er nå 39 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

17.11.2020 Tirsdag 17.11.2020 er det registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Personen er ivaretatt, og smitteoppsporing er gjennomført. Det er nå 38 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

14.11.2020 Lørdag 14.11.2020 er det registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Personen som er nærkontakt til en tidligere smittet, er ivaretatt og nærkontakter er i karantene. Det er nå til sammen 37 personer som har testet positiv for koronavirus i Råde kommune.

13.11.2020 Fredag 13.11.2020 er det registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Personen som er nærkontakt til en tidligere smittet, er ivaretatt og nærkontakter er i karantene. Det er nå til sammen 36 personer som har testet positiv for koronavirus i Råde kommune.

12.11.2020 Torsdag (kveld)12.11.2020 Det er registrert ytterligere 4 nye smittetilfeller i Råde, hvorav en er ansatt ved Spetalen skole. Personene er ivaretatt, og smitteoppsporing gjennomføres.

4. trinn, samt en ansatt ved Spetalen skole settes i karantene og alle blir kontaktet av kommunens smittevernteam. Elever som ikke er nærkontakter kan møte på skole som normalt mandag 16.november.

Det er nå til sammen 35 personer som har testet positiv for koronavirus i Råde kommune.

Torsdag (formiddag) 12.11.2020 er det registrert en ny smitted person i Råde, som er nærkontakt til en tidligere smittet. Personen er ivaretatt, nærkontakter er varslet og satt i karantene.

Det er nå 31 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus.

11.11.2020  Onsdag 11.11.2020 ble det meldt om 2 nye smittet personer i Råde. Den ene er nærkontakt til en tidligere smittet. Personen er ivaretatt, nærkontakter er varslet og satt i karantene.

Den andre dreier seg om en asylsøker på Nasjonalt Ankomstsenter. Personen oppholder seg nå isolert på senteret. Smitteoppsporing er gjennomført og nærkontakter er satt i karantene.

Det er nå 30 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus.

10.11.2020 Tirsdag 10.11.2020 er det registrert 2 nye smittetilfeller i Råde, hvorav en er elev ved Karlshus skole og en går i Missingmyr barnehage. Personene er ivaretatt, og smitteoppsporing er gjennomført. De smittede er nærkontakter til person som tidligere har testet positivt. Det er ingen nye nærkontakter i skole eller barnehage som følge av dette. Barn og elever kan møte i barnehage og skole til avtalte tider onsdag 11.november.

Det er nå til sammen 28 personer som har testet positiv for koronavirus i Råde kommune.

8.11.2020 Søndag 8.11.2020 er det registrert 1 nytt smittetilfelle i Råde. Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Smitteveien er kartlagt og kommer fra et kjent utbrudd i en nabokommune.

Det er nå til sammen 26 personer som har testet positiv for koronavirus i Råde kommune.

05.11.2020 Torsdag 05.11.2020 er det registrert 3 nye smittetilfeller i Råde. Personene er ivaretatt, og smitteoppsporing gjennomføres. Som en konsekvens av dette er elever og ansatte ved 4.trinn (klasse B og C) på Karlshus skole satt i karantene. Det samme gjelder barn og ansatte ved avdeling Ulvungene i Missingmyr barnehage. De definerte nærkontaktene blir kontaktet av kommunens smittevernteam. Barn og elever som ikke er nærkontakter kan gå på skole og barnehage som normalt. Skolen og barnehagen holdes åpent som normalt og vanlige smittevernregler følges.  

Det er nå til sammen 25 personer som har testet positiv for koronavirus i Råde kommune.

04.11.2020 Onsdag 04.11.2020 er det registrert 2 nye smittetilfeller i Råde. Personene er ivaretatt, og smitteoppsporing er gjennomført. De smittede er nærkontakter til person som tidligere har testet positivt. Det er nå til sammen 22 personer som har testet positiv for koronavirus i Råde kommune.

03.11.2020 Tirsdag 03.11.2020 er det registrert ett nytt smittetilfelle i Råde. Personen er ivaretatt, og smitteoppsporing er gjennomført. Nærkontakter er varslet og satt i karantene. Det er nå 20 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i Råde kommune.

02.11.2020 Mandag 02.11.2020 er det registrert ett nytt smittetilfelle i Råde. Personen er ivaretatt, og smitteoppsporing er gjennomført. Nærkontakter er varslet og satt i karantene. Det er nå 19 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i Råde kommune.

30.10.2020 Fredag 30.10.2020 er det registrert 2 nye smittetilfeller i Råde. Personene er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Smitteveien er kartlagt og kommer fra et kjent utbrudd i en nabokommune. Det er nå 18 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i Råde kommune.

29.10. 2020 Torsdag 29.10.2020 er det registrert ett nytt smittetilfelle i Råde. Personen er ivaretatt, og smitteoppsporing er gjennomført. Smitten kan spores til utlandet, og har ikke noe å gjøre med tidligere smittetilfeller i Råde. Det er nå 16 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i kommunen.

28.10.2020 Onsdag 28.10.2020 ble det meldt om ny smittet person i Råde. Dette dreier seg om en asylsøker på Nasjonalt Ankomstsenter. Personen oppholder seg nå isolert på senteret, og de andre asylsøkerne på senteret blir testet som nærkontakter og er satt i karantene. Ansatte på senteret blir vurdert som nærkontakter der dette er aktuelt, etter vurderinger av smittevernteamet. Det er nå 14 personer i Råde kommune som til sammen har testet positiv for koronavirus.

Det er registrert enda ett nytt smittetilfelle i Råde kommune 28.10.2020. Personen er ivaretatt og smittesporing pågår. Disse to siste tilfellene har ingen tilknytning til hverandre, men begge er smittet i utlandet. Det er nå 15 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus.

22.10.2020 Torsdag 22.10. 2020 ble det meldt om ny smittet person som er asylsøker på Nasjonalt Ankomstsenter. Personen oppholder seg nå isolert inne på senteret. Det er få nærkontakter og de er satt i karantene. Det er da 13 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus i Råde kommune.

09.10.2020 Fredag 09.10.2020 ble det meldt om ny smittet person i Råde. Dette dreier seg om en asylsøker på Nasjonalt Ankomstsenter. Personen oppholder seg nå isolert inne på senteret, og de andre asylsøkerne på senteret blir testet som nærkontakter og er satt i karantene. Ansatte på senteret blir vurdert som nærkontakter der dette er aktuelt, etter vurderinger av smittevernteamet. Det er nå 12 personer som har testet positiv for koronavirus i Råde kommune.

06.09.2020 Fredag 04.09.2020 ble det meldt om en ny smittet person i Råde. I dag 06.09.2020 kom det kontrabekjed. Personen var IKKE smittet av Covid-19. Det ble tatt flere nye prøver som ikke viste Covid-19 smitte. Det er derfor nå fremdeles 11 personer som har testet positiv for koronavirus.

04.09.2020 Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Råde. Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Det er nå 12 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus.

02.09.2020 Det er registrert 3 nye smittede personer i Råde kommune. Disse tre samt smittet nr. 8 tilhører samme familie. Personene er ivaretatt og nærkontakter er varslet. Ingen andre skole- eller barnehagebarn har blitt nærkontakter i dette tilfellet. Det er da 11 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus.

01.09.2020 Svar på ny test av barn i Små Spirer Gårdsbarnehage var negativ. Barnet har IKKE påvist smitte av Covid-19. Små Spirer Gårdsbarnehage gir informasjon til foreldre om når barnehagen åpner som normalt. Voksne og barn i barnehage er tatt ut av karantene.

Det er samtidig registrert ett nytt smittetilfelle i Råde. Personen er ivaretatt og nærkontakter er i ferd med å bli varslet.

Det er derfor nå 8 personer i Råde kommune som tilsammen har testet positiv for koronavirus.

30.08.2020 
kl. 20.30
Et barn i Små Spirer Gårdsbarnehage, er testet for koronaviruset. Testen er usikker men må regnes som positiv, til svar på ny test foreligger.  Nærkontaktene inklusiv voksne og barn ved avdelingen er varslet og satt i karantene. De som ikke blir kontaktet av vårt smittevernteam kan møte som vanlig i barnehagen mandag 31.august.  

Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Råde. Det er nå 6 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus.
Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet.

Denne personen kommer eventuelt tillegg til den 7. personen som er bekreftet smittet av kornaviruset tidligere i dag.

kl. 15.30
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Råde. Det er nå 7 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus.
Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet.

28.08.2020 Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Råde. Det er nå 6 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus.
Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet.

15.08.2020 Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Råde. Det er nå 5 personer som til sammen har testet positiv for koronavirus.
Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet.

13.08.2020 Meldt om en ny smittet person i Råde. 12.08.2020 kom det en kontrabekjed. Personen var IKKE smittet av Covid- 19. Det ble tatt flere nye prøver som ikke viste Covid-19 smitte. Det er derfor nå fremdeles 4 personer som har testet positiv for koronavirus.

09.06.2020: Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Råde. Det er nå 4 personer som har testet positiv for koronavirus.
Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet.

30.05.2020: Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Råde. Det er nå 3 personer som har testet positiv for koronavirus.
Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet.

11.05.2020:  Meldt om en ny smittet person i Råde. 12.05.2020 kom det en kontrabekjed. Personen var IKKE smittet av Covid- 19. Det ble tatt flere nye prøver som ikke viste Covid-19 smitte. Det er derfor nå fremdeles 2 personer som har testet positiv for koronavirus.

24.03.2020: Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Råde. Det er nå 2 personer som har testet positiv for koronavirus.
Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet.

20.03.2020: Det er registrert 1. smittet person i Råde, som er testet positiv for koronavirus. 
Personen er ivaretatt og nærkontakter er varslet..

Som resten av landet så rapporterer vi over smittede personer, og eventuelt døde personer (hittil har vi ikke hatt noen dødsfall i Råde som følge av Covid-19) da det ikke finnes rapportering over friske personer,.

Dette gjør Råde kommune:

Råde kommune har rutiner og planer for å håndtere utbrudd av smittsomme sykdommer, og kommunen er forberedt på at viruset er kommet hit. Målet er å tilby syke god helsehjelp og forhindre at de smitter andre. Fastleger og øvrig kommunale helsetjeneste holdes løpende informert.

Spørsmål om koronavirus? På Helsenorge finner du mange svar.

Folkehelseinstituttes hjemmesider finner du nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset.