Besøk til Helsehuset

Klikk for stort bildeRegjeringen åpner for mindre strenge besøksregler på sykehjem nå som beboerne er vaksinerte mot korona. 

Det er nå utarbeidet nye retningslinjer for besøk til Helsehuset. Helsehuset avd sykehjem har lite besøksrestriksjoner på grunn av lav smitte i samfunnet. De fleste av beboerne på langtidsavdelingene er nå vaksinerte og har derfor mindre risiko for å få covid-19 og et alvorlig sykdomsforløp.

Retningslinjene vil bli endret i tråd med nasjonale retningslinjer og lokal smittesituasjon i Råde.

Retningslinjer for gjennomføring av besøk hos beboerne/pasienter på Helsehuset.

Før besøket:

Pårørende trenger ikke avtale tid for besøk på langtidsavdelingene. Huset er fortsatt låst, så de må ringe på.  På korttidsavdelingen må besøk avtales – et besøk pr pasient pr dag.

Følgende må informeres om:

 • Pårørende må være friske selv og ikke være pålagt karantene.  
 • Vaksinerte beboere kan ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, de samme personer over tid. Beboeren bør selv bestemme hvem som er deres nærmeste.
 • Hvis både den besøkende og beboeren er vaksinert, kan de ha nærkontakt.
 • 2 besøkene pr besøk som hovedregel.
 • Informer besøkende om at hvis de i etterkant utvikler symptomer og blir testet skal de opplyse om at de har vært på besøk hos oss.
 • Pårørende må forholde seg til retningslinjer gitt i egen bostedskommune. Det vil si at hvis man kommer fra en kommune som fraråder å gå på besøk skal man ikke gå på besøk på sykehjemmet heller.
 • Pårørende skal sprite sine hender godt før, under og etter besøk også ved utendørs besøk

Gjennomføring av besøket:

 • Pårørende registreres på «besøkslogg» som ligger i avdelingen. Skjema oppbevares i 10 dager.
 • Besøket bør foregå på beboers rom eller på sted i fellesarealer utenfor avdelingen, kun unntaksvis i fellesarealer i avdelingen, obs avstand.
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte.
 • Pårørende kan ta beboere med ut på tur.  
 • Kjæledyr kan tas med og beboer kan ta imot gaver, blomster og lignende.
 • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.

Når det gjelder besøk til alvorlig syke og døende gjøres det individuelle vurderinger. Det skal tilrettelegges for at pårørende kan ha kontakt med sine i denne perioden.

Etter besøket:

Ansatte følger de pårørende ut og beboer spriter henderne sine etter besøket.

Bord, stoler og andre kontaktpunkter brukt ved besøk overflatedesinfiseres av ansatt som er ansvarlig for gjennomføring av besøket. (Husk armlener, dørhåndtak mv.)