Kriseledelsen i Råde informerer

Klikk for stort bildeKriseledelsen i Råde kommune informerer om risikonivå, nye tiltak og regler, koronatesting og vaksinering.

Risikonivå 3 i Råde kommune

Risikovurderingen består av en vurdering av smitteøkningen, spredningspotensialet og forventet sykdomsbyrde og ut i fra det plassere kommunen på ett av fem risikonivåer. Hvor 1 er laveste risikonivå. Kommuneoverlegen har da ansvar for å vurdere risikoen ved utbrudd og den generelle smittesituasjonen. Basert på risikovurderingen skal kommuneoverlegen anbefale tiltak for å håndtere risikoen i kommunen.

Risikonivået i Råde er basert på smittesituasjonen i uke 17 og 18. I disse ukene har vi hatt økning i smittede personer, derfor har kriseledelsen i Råde kommune etter anbefaling fra kommuneoverlegen satt risikonivået i Råde kommune til 3.

Se mer på FHI’s sider.: https://www.fhi.no/.../over.../ti-trinn2/4.-risikovurdering/

Smittede uke 18: 9 person.

Smittervernstiltak i Råde

Fra og med mandag 10. mai går Råde kommune ut av tiltaksnivå 5B i koronaforskriften, og over på nasjonalt tiltaksnivå sammen med bla. Moss, Fredrikstad og Sarpsborg. Lørdag 8. mai vedtok formannskapet i kommunen noen lokale innstramminger som er strengere enn de nasjonale tiltakene. Disse vil gjelde for Råde fra mandag 10. mai.

Se hvilke regler og tiltak som gjelder i Råde nå.

Koronatesting:

Teststasjonen er stengt på disse helligdagene i mai: 1. mai, 13. mai, 17. mai og den 24. mai.

Slik bestiller du koronatest på nett

I uke 18 ble det testet 207 personer. Dette utgjør 2,7% prosent av Rådes befolkning.

Koronavaksinering 

Nå kan du registrere deg i vaksinekø eller bestille time hvis du er i prioritringsgruppe 1-5. Vi har også lagd en oversikt over spørsmål du kan ha om koronavaksineringen i Råde: Koronavaksinering - registrering, status og informasjon.

Oppdatering uke 18:

  • Totalt er det satt 2697 vaksiner, hvorav 484 er helsepersonell.
  • Totalt 569 er ferdigvaksinert, 124 av disse er helsepersonell.

Vi vaksinerer fortsatt med Pfizer Cominaty-vaksinen.  Fordi alle skal ha to vaksiner tar det lengre tid. Vaksinering foregår på Bøndernes hus.

Beskjed om AstraZeneca:
Regjeringen har 23. april 2021 besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine vil få tilbud om videre vaksinering med mRNA-vaksine (Råde har til nå fått Pfizer). 
Til deg som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen

Kommunen har en oversikt over hvem dette gjelder og sendte ut en sms i uke 18 til de det gjelder. Hvis du ikke ønsker denne 2. vaksinedosen, må du ringe vaksinetelefonen for å avlyse timen: 477 77 405 på hverdager mellom 12.00 - 14.00 

Prioriteringsgruppe:
Vi vaksinerer fremdeles de siste personen i prioriteringsgruppe 4 men startet samtidig på prioriteringsgruppe 5 som er i alderen personer med underliggende sykdommer i alderen 55-64 år.

Hvis du er i prioriteringsgruppe 1-4 og ikke har fått vaksine og du ønsker vaksine, så ring 477 77 405 på hverdager mellom 12.00 - 14.00

Vaksinering fremover
Uke 19 vil vi få ca. 190 vaksiner 
Uke 20 vil vi få godt med vaksiner ca 310 

Oversikt over råd og regler om koronaviruset

 Helsenorge.no har kvalitetssikret informasjon og oversikt over regler og råd om koronaviruset

Ta vare på hverandre, det blir bra.

Husk at det som forebygger smitte mest er: å holde avstand, vask hender, vær hjemme om du føler deg syk, og å teste seg.