Kriseledelsen i Råde informerer

Klikk for stort bildeKriseledelsen i Råde kommune informerer om risikonivå, evt. nye tiltak og regler, koronatesting og vaksinering.

Risikonivå 1 i Råde kommune

Risikovurderingen består av en vurdering av smitteøkningen, spredningspotensialet og forventet sykdomsbyrde og ut i fra det plassere kommunen på ett av fem risikonivåer. Hvor 1 er laveste risikonivå. Kommuneoverlegen har da ansvar for å vurdere risikoen ved utbrudd og den generelle smittesituasjonen. Basert på risikovurderingen skal kommuneoverlegen anbefale tiltak for å håndtere risikoen i kommunen.

På grunn av smittesituasjonen i uke 22 og 23 har kriseledelsen etter anbefaling fra kommuneoverlegen satt risikonivået i Råde kommune til 1.

Se mer på FHI’s sider: https://www.fhi.no/.../over.../ti-trinn2/4.-risikovurdering/

Smittede uke 23: Ingen

Smittervernstiltak i Råde

Skoler og barnehager over til grønt nivå.

  • Barnehager, barneskoler og ungdomsskoler går over til grønt nivå fra 15.06.2021, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen. Dette organiseres på den enkelte skole og barnehage.
  • Videregående går over til grønt nivå 15.06.2021, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen. Dette organiseres på den enkelte skole.

 

(Grønt nivå i trafikklysmodellen innebærer at skolene og barnehagene kan gjøre en rekke lettelser på tiltakene. Allikevel er det fortsatt viktig med smitteverntiltak)

Se hvilke regler og tiltak som gjelder i Råde nå.

Etter en helhetsvurdering har kriseledelsen i Råde kommune valgt å følge regjeringens plan for gjenåpning, trinn 2, med lokale anbefalinger fra 27. mai 2021.

Selv om vi nå åpner mer opp i Råde, så er det fremdeles regler og anbefalinger å følge, vær fortsatt forsiktig og følg smittevernreglene som gjelder.

Koronatesting:

Slik bestiller du koronatest på nett

I uke 23 ble det testet 127 personer. Dette utgjør 1,6% prosent av Rådes befolkning.

Koronavaksinering 

Nå kan du registrere deg i vaksinekø eller bestille time hvis du er i prioritringsgruppe 1-9. Vi har også lagd en oversikt over spørsmål du kan ha om koronavaksineringen i Råde: Koronavaksinering - registrering, timebestilling, status og informasjon.

Oppdatering uke 23:

  • Totalt er det satt 4589 vaksiner, hvorav 748 er helsepersonell.
  • Totalt 1765 er ferdigvaksinert, 284 av disse er helsepersonell.

Vi vaksinerer fortsatt med Pfizer Cominaty-vaksinen.  Fordi alle skal ha to vaksiner tar det lengre tid. Vaksinering foregår på Bøndernes hus.

Prioriteringsgruppe:
Vi vaksinerte flere med dose 2 i forrige uke og noen i prioriteringsgruppe 4 -7, samt at vi ble nesten ferdig med vaksinedose 1 til prioriteringsgruppe 8. Vi startet også timebestilling for prioriteringsgruppe 9. Merk at hvis du er i prioriteringsgruppe 9 og ikke får bestilt time, er det fordi det ikke er flere timer ledig. Da må du vente til begynnelsen av neste uke og prøve igjen.

Time for vaksinedose 2, får du når du vaksinerer deg. Den vil være ca. 6 uker etter første vaksine for prioriteringsgruppene 4 -7 og 9 uker for prioriteringsgruppe etter første vaksine for prioriteringsgruppe 8-11.

Hvis du er i prioriteringsgruppe 1-7 og ikke har fått vaksine og du ønsker vaksine, så ring 477 77 405 på hverdager mellom 12.00 - 14.00

Vaksinering fremover:
Uke 24  vil vi få 594 vaksiner
Uke 25 vil vi få 672 vaksiner

Oversikt over råd og regler om koronaviruset

 Helsenorge.no har kvalitetssikret informasjon og oversikt over regler og råd om koronaviruset

Ta vare på hverandre, det blir bra!

Husk at det som forebygger smitte mest er: å holde avstand, vask hender, vær hjemme om du føler deg syk, og å teste seg.