Nasjonalt ankomstsenter

Råde kommune har en kommunal helsetjeneste ved det nasjonale ankomstsenteret. Alle andre spørsmål må gå til Utlendingsdirektoratet (UDI) som har overordnet ansvar eller til driftsoperatør som for tiden er LINK AS. 

Nasjonalt Ankomstsenter

Senteret har sitt lokale i det gamle Smart Club ved E6 i Råde.

Senteret åpnet 16 oktober 2015 på oppdrag fra UDI i forbindelse med flyktningstrømmen til landet.

Senteret ble bygget opp rundt prinsippet om et maks opphold på 48 timer for opptil 1000 asylsøkere. Grunnet lave ankomster har dimensjonen blitt nedjustert flere ganger. Utlendingsdirektoratet (UDI) har i samarbeid med Politiets utlendingsenhet (PU) innført PUMA, det innebærer at asylantene vil få et lengere opphold ved senteret der hele søknadsprosessen vil gjennomføres i de fleste sakene. Botid er inntil 21 dager.

Kommunehelsetjenesten

 • Nasjonalt Ankomstsenter har en kommunal helsetjeneste, med tilstedeværende avdelingsleder.
 • Helsetjenesten er bemannet på dagtid på hverdager med helsepersonell.
 • Avdelingen skal tilby nødvendig helsehjelp til asylsøkerne, herunder:
  • Smittevern, hovedsakelig gjennom tuberkulosescreening
  • Nødvendig helsehjelp, legevakts- og legekontorfunksjon
  • Helsekontroll for gravide
  • Vaksinering 

Samarbeidspartnere ved Nasjonalt Ankomstsenter

Råde kommune samarbeider med mange ulike aktører:

 • UDI har overordnet ansvar
 • PU registrerer asylsøkerne
 • LINK AS er for tiden driftsoperatør og har ansvar for teltleiren og logistikken videre
 • Securitas opprettholder sikkerheten ved senteret
 • Sykehuset Østfold gjennomfører tuberkulosescreening ved røntgen undersøkelse og IGRA blodprøve.
 • NOAS er en intresseorganisasjon som tilbyr samtaler med asylsøkerne hvor informerer om rettigheter og plikter.
 • Insider har ansvaret for renholdet
 • Røde kors er inne som frivillig aktør

Hva skjer inne på ankomstsenteret

PU registrerer nyankomne asylsøkere inn i utlendingsforvaltningens datasystem. PU har ansvar for å sikkerhetsvurdere asylsøkere før innlosjering i teltsalen. Securitas sjekker bagasje for farlige gjenstander. All bagasje blir nedfryst i 48 timer for forebygging av veggdyr og andre skadedyr.

Asylsøkerne får utlevert hygiene- og klespakke samt sengetøy. Disse pakkene er tilpasset kjønn og alder. Asylsøkerne bor i teltsalen under sitt opphold og alle aktiviteter gjennomføres i løpet av botiden.

Kontakt

Kommunal helsetejenste for ankomstsenteret
E-post
Telefon 452 50 941

Besøksadresse:
Mosseveien 58
1640 RÅDE

postadresse:
Skråtorpveien 2A
1640 Råde

Lena H. Harbo
Avdelingsleder helsetjenesten - Nasjonalt ankomstsenter
Telefon 472 98 500