Avlastning - for pårørende til barn og unge voksne med funksjonshemming

Hva tilbyr vi?

Tilbud om avlastning kan gis til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn og unge voksne med ulike funksjonshemminger eller kroniske sykdommer. Tilbudet gis enten som avlastning utenfor institusjon eller som avlastning i institusjon.

Avlastning utenfor institusjon

Avlastning utenfor institusjon gis av private personer i private hjem, som timebasert tilbud eller fortrinnsvis som døgntilbud.

Avlastning i institusjon

Gis til pårørende til barn og unge voksne med sammensatte funksjonshemminger, deriblant multifunksjonshemmede og personer med utfordrende atferd. Avlastning gis ved en av kommunens samarbeidspartnere og kun etter avtale.

Hvem kan få tilbudet?

Pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn og unge som har funksjonshemning eller kroniske sykdommer.

Det er bare oppgaver som regnes som nødvendige helse- og omsorgstjenester som inngår i vår vurdering av om du kan få avlastning. Det vil si at hvis du ikke hadde gjort oppgaven, så ville kommunen ha gitt tjenesten. Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som “særlig tyngende”.

Slik søker du:

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Råde kommune.      

 

Fyll ut søknadsskjemaet. Beskriv hva du trenger bistand til, så vurderer tildelingskontoret hvilken tjeneste som passer best for deg.

Dersom det er en annen person som sender inn søknaden på vegne av deg, må du gi fullmakt til denne personen.  Signert fullmakt kan enten legges ved søknaden eller ettersendes kommunen v/tildelingskontoret per post.

Skjemaet sendes direkte til tildelingskontoret, se adressen på denne siden.

Hjelp til å søke

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du kontakte tildelingskontoret ved Helsehuset Råde.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis. Den enkelte må ha med klær, medisiner, toalettsaker, lommepenger, ledsagerbevis og annet utstyr som trengs for et opphold.

 


 

Kontakt

Tildelingskontoret
Telefon 916 92 399

Telefontid : kl. 09:00-14:30

Ann Kristin Næss Botner
Rådgiver
E-post
Mobil 918 42 013
Trond Gundersen
Avdelingsleder/ saksbehandler - Tjenester for funksjonshemmede
Mobil 993 01 061

Telefontid:
kl. 09.00-14.30