Bli avlaster

Hva gjør en avlaster?

Avlaster skal du bidra til at nære omsorgspersoner får nødvendig hvile og fritid. Det kan være familier som trenger bistand slik at omsorgsmottaker kan bo hjemme så lenge det er ønskelig. Felles er at familien er i en situasjon med et særlig tyngende omsorgsarbeid og trenger pusterom for å ivareta andre barn eller for å kunne ha et aktivt liv utenfor hjemmet.

  • Alkohol og andre rusmidler nytes ikke i samvær med bruker.
  • Arbeidstiden avtales med omsorgspersonene. Det gis primært avlastning med hele døgn og fortrinnsvis i helg. Dersom det er behov, kan avlastning også gis til andre tider og som timeavlastning.
  • Avlastere får sin lønn i tråd med avtale om avlastere og i tråd med avlasterdommen SGS 1030. For et avlastningsdøgn gjelder for tiden kr 1 920,- og med en utgiftsdekning på kr 245,-

Trenger du avlastning finner du informasjon om hvordan du søker her (link til avlastning)

Hvem kan bli avlaster?

• Du bør være sosialt engasjert, ha evne til å sette i gang aktiviteter og finne glede i å hjelpe andre.
• Du bør være en god rollemodell, være trygg på deg selv og ha evnen til å samarbeide. 
• Det er ingen krav til utdanning for å være avlaster, men det legges stor vekt på personlig egnethet.
• Vi ønsker fortrinnsvis avlastere med førerkort klasse B.
• Vi ønsker at avlaster har gode norskkunnskaper.
• Det kreves gyldig poitiattest av alle avlastere.
• Avlaster velges ut i samråd med omsorgspersonene, deres ønsker er av avgjørende betydning.

Din personlighet, interesser, alder og kjønn er av betydning når vi prøver å koble deg til riktig tjenestemottaker. Vi gir tjenester til sårbare grupper så vi ønsker at du har gjort en grundig vurdering før du går inn i et oppdrag og at du ser for deg en forpliktelse på minimum et år.  Derfor vil vi gjerne vite mest mulig om hva du liker å gjøre.

For å skape stabilitet for brukeren, bør du kunne binde deg for minst ett år.

Slik søker du

Dersom du ønsker å bli avlaster sender du oss en e-post eller ringer på Tildelingskontoret. Fortell litt om deg selv og hvorfor du ønsker å bli avlaster. Legg gjerne ved en CV.

Hva skjer videre?

Hvis du er en av de avlasterne vi ser at vi har behov for, vil vi ta kontakt for å avtale et intervju. Når dette er gjennomført vil referanser bli sjekket og din personlige egnethet vurdert. Det vil variere hvor lang tid det tar før du får tilbud om oppdrag. Dette avhenger av kommunens behov og dine kriterier for å være avlaster.

For Avlaster

Skriv ut timeliste

Kontakt

Tildelingskontoret
Telefon 916 92 399

Telefontid : kl. 09:00-14:30