Bli støttekontakt

Hva gjør en støttekontakt?

Støttekontakt bidrar til at personer med ulike utfordringer får en meningsfylt fritid og et mer sosialt liv. En støttekontakt skal bidra til aktivitet og forebygge sosial isolasjon, i tillegg til å bistå med enkle praktiske oppgaver.

Våre støttekontakter kan få oppdrag alene eller i grupper. Støttekontakten bistår mennesker med ulike utfordringer blant annet innen rus, psykiatri, fysiske og psykiske funksjonshemninger. 

Tjenestemottakerne er barn, ungdom og voksne med ulik grad av behov for tilrettelegging.

  • Alkohol og andre rusmidler nytes ikke sammen med tjenestemottaker.
  • Arbeidstiden avtales som hovedregel i dialog med tjenestemottaker, dersom ikke annet er avtalt.
  • Støttekontakter får godtgjøring og kjøregodtgjørelser i tråd med individuelle avtaler og politisk vedtatte satser.

Hvem kan bli støttekontakt?

• Du bør være sosialt engasjert, ha evne til å sette i gang aktiviteter og finne glede i å hjelpe andre.
• Du bør være en god rollemodell, være trygg på deg selv og ha evnen til å samarbeide.
• Det er ingen krav til utdanning, men det legges stor vekt på personlig egnethet.
• Vi ønsker støttekontakter med førerkort klasse B.
• Du bør kunne kommunisere godt på norsk.
• Politiattest kreves for alle støttekontakter.

Interesser, alder, kjønn og personlighet er viktig når vi prøver å koble riktig støttekontakt og bruker sammen. Derfor vil vi gjerne vite mest mulig om hva du liker å gjøre. Vi gir tilbud til sårbare grupper, så vi ønsker støttekontakter som har tenkt godt gjennom hva du går til og ønske å forplikte deg for minimum et år. 

Slik søker du:

Dersom du ønsker å bli støttekontakt sender du e-post eller ringer oss på Tildelingskontoret. Vi ønsker at du forteller litt om deg selv og hvorfor du ønsker å bli støttekontakt. Legg gjerne ved en CV.

Hva skjer videre?

Hvis du er en av de støttekontaktene vi ser at vi har behov for, vil vi ta kontakt for å avtale et intervju. Når dette er gjennomført vil referanser bli sjekket og din personlige egnethet vurdert. Det vil variere hvor lang tid det tar før du får tilbud om oppdrag. Dette er avhengig av kommunens behov og dine kriterier for å være støttekontakt.

For støttekontakter

Link: Kommunens oppdragslister 
Link: Kommunens kjørelister (Link kommer senere) 

Kontakt

Tildelingskontoret
Telefon 916 92 399

Telefontid : kl. 09:00-14:30

Ann Kristin Næss Botner
Rådgiver
E-post
Mobil 918 42 013