Botilbud for funksjonshemmede

Hva tilbyr vi?

Råde kommune har ulike boformer for personer med psykisk og fysisk funksjonshemming. Boformen avhenger av den enkeltes funksjonsnivå.

Frittliggende leiligheter - for personer som kan klare seg med bistand fra hjemmetjenesten.

Vi tilbyr også samlokaliserte leiligheter ved Nor Gård, som ligger sentralt plassert i Råde kommune. Stedet består av eneboliger, eneboliger i rekke og leiligheter. Det er i dag totalt 11 boenheter på stedet, hvor den enkelte leier leilighet av kommunen. Det gis heldøgns tjenester og tjenester i tråd med enkeltvedtak.

Nor gård er også base for kommunes dagtilbud, som tilbys til enkelte beboere utenfor Nor gård. 

Hvem kan få tilbudet?

Å skaffe bolig er fortrinnsvis den enkeltes selvstendige ansvar. Dersom du grunnet psykisk- og eller fysisk funksjonshemming trenger særlig tilpasning, kan du søke om å leie omsorgsbolig.

Slik søker du:

Skriv ut søknadsskjema for kommunal bolig / omsorgsbolig og fyll inn informasjon. Send søknadsskjema til Rådhuset, Råde kommune.     

Hjelp til å søke

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du kontakte tildelingskontoret ved Helsehuset Råde.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Hva koster det?

Du betaler husleie etter kommunale satser (gjengs leie). Strømutgifter etter avtale.
Du kan også på visse vilkår søke om bostøtte.

Kontakt

Boligkontoret Råde
E-post
Telefon 488 69 094

Telefontid 12:00 - 14:00

Adresse

Rådhuset
Skråtorpveien 2A
1640 Råde
Telefon: 69295000