Dagtilbud for voksne funksjonhemmede

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr voksne personer med ulik grad av funksjonshemming, et meningsfylt arbeids- og aktivitetstilbud på dagtid. Kommunens tilbud gis pr i dag på ulike arenaer:

Nor gård

Det finnes ulike tilbud knyttet til Nor gård. Herunder kommunens utegruppe, hvor det er fokus på sosial deltagelse og meningsfull aktivitet for den enkelte. De bistår kommunen med enkle vedlikeholdsoppdrag, gressklipping, rydding, snemåking etc. De har også produksjon i form av ved og ulike gaveartikler som tilbys for salg.

Interkommunalt samarbeid

Råde kommune samarbeider med Rygge kommune. Det tilbys individuelt tilpassede aktiviteter. Aktivitetene varierer ut fra den enkeltes ferdigheter. Det legges vekt på sosiale aktiviteter, snekkergrupper, vedlikeholdsgrupper og hobbygrupper, etc.

Hvem kan få tilbudet?

Voksne funksjonshemmede med fullført videregående skoletilbud der disse ikke kan benyttes seg av tilbudet i det ordinære arbeidsliv eller i NAVs særlige tiltak for funksjonshemmede. 

Slik søker du

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Råde kommune.      

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester. (PDF, 774 kB)

Fyll ut søknadsskjemaet. Beskriv hva du trenger bistand til, så vurderer tildelingskontoret hvilken tjeneste som passer best for deg.

Dersom det er en annen person som sender inn søknaden på vegne av deg, må du gi fullmakt til denne personen. Fullmakten finner du under "Les mer" i søknadsskjemaet. Denne skrives ut og signeres av deg som søker. Signert fullmakt kan enten legges ved søknaden eller ettersendes kommunen v/tildelingskontoret pr. post.

Skjemaet sendes direkte til tildelingskontoret, se adressen på denne siden.

Hjelp til å søke

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du kontakte tildelingskontoret ved Helsehuset Råde.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Hva koster det?

Dagtilbudet er gratis, men du betaler for transport, i tråd med fastsatte satser.

Transport til dagtilbud for funksjonshemmede - priser

Transport dagtilbud funksjonshemmede
Tjenester Pris pr. måned
Full plass-5 dager i uken *1 1000,-
4 dager i uken *2 800,-
3 dager i uken *3 600,-

*1 det faktureres for 20 dager per måned 

*2det faktureres for 16 dager per måned

*3 det faktureres for 12 dager per måned

Juni er betalingsfri måned, som følge av ferieavvikling.

Kontakt

Tildelingskontoret
Telefon 916 92 399

Telefontid : kl. 09:00-14:30

Ann Kristin Næss Botner
Rådgiver
E-post
Mobil 918 42 013
Trond Gundersen
Avdelingsleder/ saksbehandler - Tjenester for funksjonshemmede
Mobil 993 01 061

Telefontid:
kl. 09.00-14.30

Adresse

Norveien 21, 1640 Råde