Støttekontakt

Tilbud om støttekontakt

En støttekontakt bidrar til bl.a. sosialt samvær og følge til ulike aktiviteter. ​​​​​​Noen velger å gå tur, gå på kafé, kino, trening eller andre sosiale aktiviteter. Hjelpen blir gitt ut fra dine behov. 

Hensikten med støttekontakt er at søker skal få en meningsfylt fritid sammen med andre. 

Støttekontakt kan gis på to måter:

  • Individuell støttekontakt 
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe som f.eks. håndarbeid og trimgrupper. 

Råde kommunen kan sette sammen grupper ved behov, den enkeltes alder og interesser vil være avgjørende for hvordan tilbudet blir. Den enkelte støttekontakt har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får tilbud om veiledning fra fagfolk ved behov.

Hvem kan få tilbudet?

Støttekontakt kan være aktuelt for deg, dersom du er sosialt isolert, har vansker med komme i kontakt med andre eller trenge ledsager for å komme deg ut på aktiviteter.

Slik søker du

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Råde kommune.      

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester. (PDF, 774 kB)

Fyll ut søknadsskjemaet. Beskriv hva du trenger bistand til, så vurderer tildelingskontoret hvilken tjeneste som passer best for deg.

Dersom det er en annen person som sender inn søknaden på vegne av deg, må du gi fullmakt til denne personen. Signert fullmakt kan enten legges ved søknaden eller ettersendes kommunen v/tildelingskontoret pr. post.

Skjemaet sendes direkte til tildelingskontoret, se adressen på denne siden.

Hjelp til å søke

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du kontakte tildelingskontoret ved Helsehuset Råde.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis, men utgifter til aktiviteter dekker du selv. Dersom du har egen bil skal denne benyttes for å oppsøke aktiviteter, hvis ikke kan kommunen gjøre en avtale med støttekontakt om en begrenset kjøregodtgjørelse.

Du kan ha rett på ledsagerbevis, som gjør at støttekontakten din får gratis inngang på steder som godtar ledsagerordningen.

Har du lyst til å bli støttekontakt?

Timeliste støttekontakt (PDF, 166 kB)

 

 

 

Kontakt

Tildelingskontoret
Telefon 916 92 399

Telefontid : kl. 09:00-14:30

Adresse

Besøksadresse
Helsehuset Råde
Skolegata 1-3
1640 Råde

Postadresse
Helsehuset Råde v/ Tildelingskontoret
Skolegata 1-3
1640 Råde