Fontenehuset

Fontenehuset Rygge er et lavterskel arbeidsfelleskap og støtteapparat for alle som har eller har hatt psykiske utfordringer. Gjennom meningsfylt arbeid kan de som velger det ta tilbake kontrollen over eget liv og være aktiv i egen rehabilitering. På Fontenehuset Rygge er mulighetene endeløse, og det er opp til deg hva det kan bety for deg.

Mer informasjon om Fontenehuset finner du her: https://www.fontenehuset-rygge.no/