Psykisk helse og rus tjenesten

Avdeling for psykisk helse og rus i Råde kommune bistår med ulike tjenester til innbyggere som har en psykisk lidelse eller dobbeltdiagnose innen psykisk helse og rus. Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre.

Vår målsetting er å tilrettelegge for et selvstendig liv for alle ved å bygge opp under den enkeltes ønsker, muligheter og ansvar for å mestre eget liv og dagliglivets utfordringer. Vi fokuserer på tidlig innsats, forebygging, behandling og ettervern i alle områdene.
Avdelingen har 4 team som fokuserer på ulike områder innen psykisk helse og rus:


 

Kontakt

Psykisk Helse og Rus Vakttelefon
Telefon 982 40 168