Råde sykehjem

Bilde av sykehjemmet.jpg - Klikk for stort bildeBilde av sykehjemmet.jpg

RÅDE SYKEHJEM

Virksomhetsleder : Kirsten Piil

Sykehjemmets beliggenhet er i  "Hjerte av Østfold" - nærmere bestemt Karlshus - sentrum av Råde - "Bygda mellom byene".  Våre nærmeste byer Moss, Fredrikstad og Sarpsborg ligger rundt oss på en radius av ca 20 km. Sykehjemmet har gode kollektivtilbud - med gangavstand både fra Tog og Buss.

 

Virksomhet sykehjem drifter i dag 58 plasser i institusjon fordelt på 7 avdelinger. (DOC, 23 kB)

Virksomheten drifter i tillegg eget kjøkken, vaskeri og frisør.

De ansatte representerer mange ulike faggrupper. Pleierpersonellet består av sykepleiere- spesialsykepleiere- vernepleiere -  helesefagarbeidere - pleiemedarbeidere og egne sykehjemsleger.I tillegg har vi aktivitører og en egen aktivitesgruppe som utarbeider div aktiviteter for våre brukere. Det er også tilknyttet eget kjøkken, frisør og vaskeri med fagutdannet personale.

Besøksadresse:

Råde Sykehjem

Skoleveien 1 - 3

1640 RÅDE 

Telefon :
47792396
 

 

Sykehjemmet har 2 hovedinnganger.

Hovedinngang 1 (DOC, 233 kB)

Hovedinngang 2 (DOC, 48 kB)

 
 
Opphold i sykehjemmet


Sykehjemmet gir tjenester i form av korttidsopphold (DOC, 22 kB), avlastningsopphold (DOC, 22 kB) samt langtidsopphold (DOC, 22 kB) i institusjon. 

 

Ved behov for plass eller tjenester, må det søkes skriftlig.

Søknadskjema - pleie og omsorgstjenester

Papirutgaven kan leveres ved kommunens koordinerende enhet ( Hbt )
v/ Merkantil konsulent for kooridinerende enhet :

Karin Hugger
Tlf.47 78 26 11

Søknadene blir saksbehandlet av koordinerende enhet, og det gis skriftlige svar på søknader om plass i form av vedtak.

 

Matombringning

Virksomheten kan tilby hjemkjørt varm hjemmelaget middag med dessert eller suppe fra vårt kommunale kjøkken 5 dager i uken. Med unntak av rødedager / helligdager.
 
( Bruk søknadskjema som nevnt ovenfor.)
Direkte kontakt med kjøkkenet ring: 48 89 68 19.
 
 

Frisør
Tilbudet er tiltenkt eldre og funksjonshemmede.Time kan bestilles på stedet eller ved henvendelse på telefon: 47 79 24 85.

Regelverk
Virksomhet sykehjem har ansvar for tjenester som i hovedsak er hjemlet i Helse-og omsorgstjenesteloven

Driften reguleres også av forskriften for sykehjem.

 

Politisk organ
Fast utvalg for omsorg er virksomhetens fagutvalg, og fatter sine vedtak etter delegert fullmakt fra kommunestyret i henhold til Kommuneloven.

Finner du ikke det du leter etter?
 

Sist endret 13.03.2018