Flagg og ordner

Norges offisielle flaggdager finnes i Forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget. Statlige virksomheter skal flagge på de offisielle flaggdagene. Råde kommune flagger på de offisielle flaggdagene.

Et ordensvesen finnes i de fleste av verdens nasjoner. Statsoverhoder benytter utdeling av ordener og medaljer til å belønne landsmenn og utenlandske borgere for særlig innsats til samfunnets beste. Hvert år hedres mange mennesker av H.M. Kongen for deres innsats for Norge og norsk samfunnsliv. Søknader om tildeling av Den Kongelige Norske St. Olavs orden og Kongens fortenestmedalje. Søknaden skal stiles til H.M. Kongen og sendes via Fylkesmannen.

Flagg, tøyduk med bestemte farger, proporsjoner og eventuelt også symbolske figurer, som heises på stang. I nyere tid er flagg i første rekke brukt som nasjonalmerke, men det brukes også som kjennemerke for byer, institusjoner, foreninger, firmaer med mer. Noen internasjonale organisasjoner har egne flagg. Flagg benyttes også til signalisering.

 

Norges flagg

Fortjenestemedaljer og ordener

 

Finner du ikke det du leter etter?

Sist endret 09.12.2016