Politikk og valg

Her følger en informasjon om hvordan Råde er organisert politisk, lokaldemokrati og de folkevalgtes roller.

Snarveier:

Hovedutvalgsmodellen:Råde kommune er organisert etter Hovedutvalgsmodellen, med fagområdene oppvekst- og kultur, omsorg og teknikk.

 

Folkevalgtes rolle
Deres rolle som folkevalgt er mangesidig, men det viktigste er å ivareta.

 • Ombudsrollen
 • Myndighetsrollen
 • Virksomhetsstyringsrollen
 • Samfunnsutviklingsrollen
 • Arbeidsgiverrollen
 • Eierrollen

I alle politiske gjøremål skal hensynet til gode helhetlige løsninger for alle kombineres med ivaretakelse av egne velger og ideologisk ståsted. Ingen lett oppgave.

Lokalpolitikk
Politikk i stort handler om å sette sitt stempel på samfunnsutviklinga. Politikk på okalplan handler også om å prege framtida ut fra egne politiske visjoner, men også å finne gode løsninger i lokalsamfunnet som sikrer vekst og utvikling.

Det norske lokaldemokratiet bygger på fire sentrale verdier:

 • Frihet - til å gjøre lokale prioriteringer og finne lokale løsninger
 • Likhet - utøvelse av myndigheten innenfor rettstatens prinsipper
 • Demokrati - som egenverdi knyttet til deltakelse, åpenhet, nærhet og
  engasjement
 • Effektivitet - kommunene er mest effektive i løse en rekke offentlige oppgaver

 

Råde kommune er organisert etter Hovedutvalgsmodellen, med fagområdene oppvekst- og kultur, omsorg og teknikk.

Finner du ikke det du leter etter?

Sist endret 28.06.2017
Eksterne linker