Vigsel/ bryllup

Her finner du informasjon om Vigsel.

Ekteskapsloven gir regler for hvem som kan gifte seg i Norge. Loven gir regler for hvordan man inngår ekteskap, først gjennom prøving og så vigsel.

To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Personer under 18 år kan ikke inngå ekteskap uten samtykke av den som har foreldreansvaret og tillatelse av fylkesmannen. Personer under 16 år kan ikke gifte seg.Ekteskap kan ikke inngås mellom slektninger i rett opp- eller nedstigende linje eller mellom søsken. Så lenge tidligere ekteskap eller registrert partnerskap består, kan man ikke gifte seg på nytt.

Ekteskap kan bare inngås mellom personer som har lovlig opphold i landet. Brudefolkene må hver for seg erklære på ære og samvittighet at ekteskapet er inngått av egen fri vilje, og anerkjenne hverandres like rett til skilsmisse. (kilde: Store norske leksikon)

 

Kristelig vigsel/ bryllup (Råde menighet, Borgelig vigsel/bryllup (Norges domstoler) 

 

Finner du ikke det du leter etter?

Publisert av Linda Huseby Elvestad. Sist endret 28.06.2017