Introduksjonsprogram for innvandrere

blåveisLiverworts of spring.jpg - Klikk for stort bilde Introduksjonsprogrammet skal gi flyktninger grunnleggende ferdigheter i norsk, gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, og forberede for deltakelse i yrkeslivet.

Målgruppen er nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år som har fått innvilget oppholdstillatelse. Med nyankommet menes at du har vært i landet under to år.

Publisert av Birgitte Næss Kolsrud. Sist endret 02.01.2017