Jordbruk og skogsbruk

De kommunale landbrukstjenester i Moss, Rygge og Råde ivaretas av det interkommunale landbrukskontoret. Kontoret er på Rådhuset i Rygge, og kan derifra tilby et vidt spekter med tjenester.

Mer informasjon:
Se Rygge kommunes nettsider.