Ledige stillinger - Interne søkere

Du regnes som intern søker dersom du har påloggingsident og kan logge deg på Råde kommunes datasystemer

For å søke en stilling, må du logge deg på fra en PC i kommunens nettverk.

  • Logg deg inn på Visma Enterprise – Råde
  • Klikk på lenken ”Ledige stillinger” oppe til venstre. Her finner du både internt og eksternt utlyste stillinger.


Ved å søke på denne måten blir din kompetanse lagret i Ansattregisteret, og du slipper å registrere dette flere ganger.